1
00:01:16,040 --> 00:01:19,040
ÚDOLÍ SLZ
10. díl

2
00:01:23,320 --> 00:01:28,520
Veliteli Tahini, tady Aluš.
Vracíme se do údolí.

3
00:01:28,800 --> 00:01:32,600
Máme šest tanků. Příjem.

4
00:01:32,920 --> 00:01:36,640
Tady Tahini. Výborně.
Bojujeme s nepřítelem.

5
00:01:36,720 --> 00:01:39,800
Zaujměte pozice mezi námi
a základnou Adir.

6
00:01:39,880 --> 00:01:41,360
Co nejblíž příkopům.

7
00:01:41,440 --> 00:01:43,760
Dávejte pozor, nepřítel
má jednotky po celé ploše.

8
00:01:43,840 --> 00:01:44,880
Konec.

9
00:01:45,680 --> 00:01:49,240
Stanice Aluš, tady velitel.
Připravte se na kontakt.

10
00:01:49,440 --> 00:01:52,960
Trojko, zaujmi pozici napravo,
u balvanů.

11
00:01:53,040 --> 00:01:56,040
Kryj nás odtamtud.
Dvojko, ty jedeš se mnou.

12
00:01:56,440 --> 00:01:57,600
Konec.

13
00:01:58,120 --> 00:02:02,080
Aluši, tady trojka.
Vidím syrské tanky, blíží se ke mně.

14
00:02:02,240 --> 00:02:04,560
Stoupej opatrně,
jedeš k nim z boku.

15
00:02:04,640 --> 00:02:05,920
Budu tě krýt, konec.

16
00:02:06,320 --> 00:02:09,120
Veliteli Aluše, tady Tahini.
Nepřítel je hodně blízko.

17
00:02:09,280 --> 00:02:11,880
Kdy se dostanete na pozice?
Příjem.

18
00:02:12,160 --> 00:02:15,280
Tady Aluš,
jedna minuta do kontaktu. Konec.

19
00:02:17,800 --> 00:02:19,080
Stop.

20
00:02:28,280 --> 00:02:30,800
Stanice Aluš,
nastává okamžik pravdy.

21
00:02:30,880 --> 00:02:34,800
Jedeme mezi ně, na plný plyn.

22
00:02:34,880 --> 00:02:37,280
........