1
00:00:58,025 --> 00:00:59,927
Čiň pokání, bratře.

2
00:01:00,453 --> 00:01:04,395
Přijmi slovo Alláhovo a Mohameda
prohlas za jeho proroka.

3
00:01:10,170 --> 00:01:12,239
Měl jsem s tebou mluvit
víc o mučednictví.

4
00:01:12,272 --> 00:01:14,509
Kdyby ano, tak by ses
těm pitomcům vysmál...

5
00:01:14,542 --> 00:01:18,311
a řekl bys: "Skrze vás vejdu do ráje."

6
00:01:21,583 --> 00:01:23,818
My se smrti nebojíme.

7
00:01:24,786 --> 00:01:27,689
Proto zvítězíme.

8
00:01:30,492 --> 00:01:32,594
Ani já ne.

9
00:01:34,194 --> 00:01:36,631
Konej svou práci.

10
00:03:24,227 --> 00:03:26,141
<i>Inspirováno skutečnými událostmi.</i>

11
00:03:44,514 --> 00:03:47,264
<i>Washington, D.C.
o šest měsíců dříve</i>

12
00:04:00,475 --> 00:04:02,443
Doug je tady.

13
00:04:11,753 --> 00:04:13,788
Nezapomeň si tu tohle.

14
00:04:13,821 --> 00:04:16,924
- Páni, děkuju ti, Janet.
- Dobře se bav.

15
00:04:16,958 --> 00:04:18,593
Díky.

16
00:04:32,974 --> 00:04:34,575
Hádej, co pro ni mám.

17
00:04:34,609 --> 00:04:35,977
Snad ne burku.

18
00:04:36,010 --> 00:04:37,612
To by byl dobrej fór.

19
00:04:37,645 --> 00:04:38,913
Ne.

20
00:04:38,946 --> 00:04:41,682
Sexy zlatý náramek na kotník.

21
00:04:42,309 --> 00:04:44,619
a kurs břišního tance.

22
00:04:44,819 --> 00:04:47,235
- To snad ne.
- Je to sranda.

23
00:04:47,250 --> 00:04:49,356
Za to jí zabije.

24
00:04:50,351 --> 00:04:51,790
........