1
00:00:12,817 --> 00:00:16,083
Počkej, najali vás,
abyste našli urnu?

2
00:00:17,747 --> 00:00:21,107
Technicky to byl
případ pohřešované osoby.

3
00:00:21,131 --> 00:00:23,132
Ale ano, urnu.

4
00:00:23,166 --> 00:00:25,301
A jak dlouho jsi na Havaji?

5
00:00:25,331 --> 00:00:27,924
Už čtyři roky. A co ty?

6
00:00:27,954 --> 00:00:32,197
Tři. Nemyslel jsem, že budu
praktikovat na takovémhle místě,

7
00:00:32,227 --> 00:00:36,191
- takže když se objevila
příležitost, chňapl jsem po ní. - Jo.

8
00:00:39,950 --> 00:00:43,037
A zveš na rande hodně pacientek?

9
00:00:43,067 --> 00:00:46,188
Jen ty, které mě
balí pod sedativy.

10
00:00:48,833 --> 00:00:50,438
Díky za to víno.

11
00:00:50,468 --> 00:00:52,895
Ráda. Děkuju za večeři.

12
00:00:52,929 --> 00:00:56,282
Prosím, pár talířů s krevetami
versus Burgundské z 82.?

13
00:00:56,306 --> 00:00:58,774
Myslím, že pro mě
to bylo výhodnější.

14
00:00:58,809 --> 00:01:01,277
Bylo moc milé,
že jsi to nabídl.

15
00:01:01,311 --> 00:01:06,230
La Mer... Myslela jsem,
že na první rande to bude moc.

16
00:01:06,260 --> 00:01:09,276
Nechápej mě špatně,
La Mer je báječná.

17
00:01:09,306 --> 00:01:13,956
Jenže zavázat se k dobré večeři

18
00:01:13,990 --> 00:01:16,835
mi na první rande
přišlo dost riskantní.

19
00:01:16,865 --> 00:01:19,287
Představ si,
že bys byl u druhého chodu

20
00:01:19,317 --> 00:01:21,644
menu o pěti chodech
a uvědomil by sis,

21
00:01:21,674 --> 00:01:24,400
že tvůj doprovod je nudný
a že nemáš kam utéct.

22
00:01:24,434 --> 00:01:27,913
........