1
00:00:04,760 --> 00:00:09,760
Sync by explosiveskull
www.OpenSubtitles.org

2
00:00:25,380 --> 00:00:27,380
subs under | titiulky dle
(CC BY-NC-SA 4.0)

3
00:00:34,190 --> 00:00:36,190
pro www.TiTulky.com
přeložil XNDRW

4
00:00:43,000 --> 00:00:48,000
O 23 MINUT DŘÍVE

5
00:00:59,870 --> 00:01:02,700
Harmonický pohon nominální, připraven.

6
00:01:02,990 --> 00:01:04,120
Jste tam vzadu v pořádku?

7
00:01:04,510 --> 00:01:07,410
Rozumím, jsme v pořádku.

8
00:01:07,440 --> 00:01:08,950
Jsme v pořádku, všechno je v pořádku.

9
00:01:11,080 --> 00:01:12,720
Vydrž, něco se děje.

10
00:01:12,750 --> 00:01:14,820
Sakra, jo, vidím to.

11
00:01:14,850 --> 00:01:16,390
<i>Ježíši.

12
00:01:16,420 --> 00:01:17,790
<i>Zase ten injektor plazmy.

13
00:01:17,820 --> 00:01:19,000
<i>Říkalas, že jsi ho opravila.

14
00:01:19,050 --> 00:01:20,090
<i>Já ho opravila.

15
00:01:20,120 --> 00:01:21,730
<i>Moc opraveně nevypadá.

16
00:01:22,060 --> 00:01:23,260
<i>Vydrž.

17
00:01:23,290 --> 00:01:26,530
<i>- Nutná oprava.
- Máte tam nějaké problémy?

18
00:01:26,560 --> 00:01:27,700
<i>Ne, Šedý Veliteli.

19
00:01:27,730 --> 00:01:29,830
<i>Nic hrozného,
není důvod si dělat starosti.

20
00:01:35,040 --> 00:01:38,840
Kdybys mohla do toho
injektoru trochu třísknout.

21
00:01:38,880 --> 00:01:40,840
Spojení s plazmovým jádrem trochu kolísá.

22
00:01:46,480 --> 00:01:48,450
Jo, to zabralo.

23
00:01:51,820 --> 00:01:53,460
Tys do něj praštila?

24
00:01:53,490 --> 00:01:54,730
........