1
00:01:28,647 --> 00:01:37,621
Tituly 17.12.2020
Andrea1717

2
00:01:40,725 --> 00:01:41,700
Pán Ye.

3
00:01:41,700 --> 00:01:43,375
Ide ohlásiť svoj vzťah s Han Hui?

4
00:01:43,750 --> 00:01:45,200
Pán Ye nikdy nezvolal novinárov

5
00:01:45,200 --> 00:01:46,325
kvôli osobným záležitostiam.

6
00:01:46,600 --> 00:01:48,275
Sú tu všetko len
reportéri zo šoubiznisu.

7
00:01:48,475 --> 00:01:49,750
Musí ísť o Anning.

8
00:01:50,225 --> 00:01:51,475
Počula všelijaké reči.

9
00:01:51,475 --> 00:01:51,500
Áno.

10
00:01:51,500 --> 00:01:52,150
Áno.

11
00:01:52,550 --> 00:01:53,350
Pán Ye prišiel.

12
00:01:53,875 --> 00:01:56,300
Pán Ye, pán Ye

13
00:01:56,300 --> 00:01:58,025
Máte vzťah s Han Hui?

14
00:01:58,025 --> 00:01:59,800
Pán Ye, o čo ide s Han Hui?

15
00:01:59,800 --> 00:02:00,550
Povedzte prosím niečo pán Ye.

16
00:02:00,550 --> 00:02:02,000
Dnešnú tlačovú konferenciu sme zvolali

17
00:02:02,625 --> 00:02:04,100
pretože chcem niečo
uviesť na správnu mieru.

18
00:02:04,850 --> 00:02:05,875
Všetky

19
00:02:06,475 --> 00:02:08,850
doterajšie reči
o mojom vzťahu s Han Hui

20
00:02:09,100 --> 00:02:09,950
nie sú pravdivé.

21
00:02:11,075 --> 00:02:12,900
Tak prosím nešírte
nepravdivé informácie.

22
00:02:13,550 --> 00:02:15,525
Zastavte rozruch.

23
00:02:16,300 --> 00:02:17,625
Nešpekulujte o tom.

24
00:02:18,675 --> 00:02:19,525
Inak
........