1
00:00:01,001 --> 00:00:02,002
{\an8}VIDĚLI JSTE VE SUITS

2
00:00:02,085 --> 00:00:03,921
{\an8}Proč se s tebou rozešel poslední přítel?

3
00:00:04,004 --> 00:00:05,923
Chtěl, aby sis vybrala mezi jím a Harveym.

4
00:00:06,006 --> 00:00:07,341
- Koho bys volila?
- Harveyho.

5
00:00:07,424 --> 00:00:09,343
- Protože ho miluješ.
- To není tak snadné.

6
00:00:09,426 --> 00:00:10,719
Máš přítele, ale ten minulý,

7
00:00:10,802 --> 00:00:12,179
se s ním o tebe nechtěl dělit.

8
00:00:12,262 --> 00:00:13,764
- Ctihodnosti!
- Prosím, jen...

9
00:00:13,847 --> 00:00:15,098
Miluješ Harveyho Spectera?!

10
00:00:15,182 --> 00:00:16,892
Marku, jsi ženatý, proč jsi souhlasil

11
00:00:16,975 --> 00:00:17,809
s naším obědem?

12
00:00:17,893 --> 00:00:19,728
Myslel jsem, že to bude jen oběd, ale...

13
00:00:19,811 --> 00:00:21,438
Není to jen oběd a ty to víš.

14
00:00:21,522 --> 00:00:22,397
Co tady děláš?

15
00:00:22,481 --> 00:00:24,441
Na Columbii dělám už šest měsíců.

16
00:00:24,525 --> 00:00:26,109
Můj snoubenec tady bydlí

17
00:00:26,193 --> 00:00:27,486
a chtěla jsem být s ním.

18
00:00:27,611 --> 00:00:29,696
Vím, jak zabránit Frankovi
Gallovi ve výpovědi.

19
00:00:29,780 --> 00:00:32,115
Ale táta nebude jediný,
komu se to nebude líbit.

20
00:00:32,199 --> 00:00:33,909
- Proč ne?
- Protože půjde

21
00:00:33,992 --> 00:00:35,369
o zpochybnění jeho cti

22
00:00:35,452 --> 00:00:36,578
pomocí mě.

23
00:00:36,662 --> 00:00:38,038
Do Connecticutu se nevrátím

24
00:00:38,121 --> 00:00:39,039
........