1
00:00:01,871 --> 00:00:03,699
Obrovské humanoidní postavy

2
00:00:03,786 --> 00:00:05,396
přicházející z hvězd.

3
00:00:05,483 --> 00:00:08,269
Ve starodávném midrašickém učení
se dozvídáme,

4
00:00:08,356 --> 00:00:11,837
že když rasa Adamitů
sestoupila na Zemi,

5
00:00:11,924 --> 00:00:14,492
byly to bytosti vysoké
přibližně 30 metrů.

6
00:00:14,579 --> 00:00:16,581
Masivní stavby

7
00:00:16,668 --> 00:00:20,237
postavené z kamenů vážících tuny.

8
00:00:20,281 --> 00:00:21,736
Kyklopská architektura

9
00:00:21,760 --> 00:00:25,025
je spojena s Kyklopy,

10
00:00:25,112 --> 00:00:27,027
jednookými obry.

11
00:00:27,070 --> 00:00:28,724
Je vidět, že je to

12
00:00:28,811 --> 00:00:31,422
téměř nemožné udělat.

13
00:00:31,466 --> 00:00:32,791
Slyšel jsem, že některé

14
00:00:32,815 --> 00:00:35,165
z těchto bloků váží až 30 tun?

15
00:00:35,252 --> 00:00:36,471
Ano.

16
00:00:36,558 --> 00:00:38,516
To je neuvěřitelné.

17
00:00:38,603 --> 00:00:41,215
Tajemné hrobky

18
00:00:41,302 --> 00:00:44,261
prý obsahují obrovské kostry.

19
00:00:44,348 --> 00:00:46,089
Šel jsem tam osobně,

20
00:00:46,176 --> 00:00:47,699
sám jsem hrobky změřil.

21
00:00:47,786 --> 00:00:49,571
I do menších hrobek

22
00:00:49,658 --> 00:00:52,617
se vejdou obří velcí
3,5 až 4,5 metru.

23
00:00:52,704 --> 00:00:54,967
Mohly by být staré legendy

24
00:00:55,011 --> 00:00:58,319
o obrech ve Středomoří pravdivé?

........