1
00:00:08,509 --> 00:00:11,637
V minulých dílech:

2
00:00:11,720 --> 00:00:15,516
Ze středu té mlhoviny vychází signál.
Uvnitř uvízla loď.

3
00:00:15,557 --> 00:00:18,268
Jsem doktorka Issa,
uvízli jsme.

4
00:00:18,352 --> 00:00:21,939
- Khi'eth stále ten nouzový signál vysílá?
- Ve smyčce, pane.

5
00:00:22,022 --> 00:00:23,815
Chci vědět, co se děje uvnitř té lodi.

6
00:00:23,815 --> 00:00:25,400
- Asi bych mohl pomoct.
- Pomoct?

7
00:00:25,484 --> 00:00:26,777
Držíme se jistých zásad.

8
00:00:26,860 --> 00:00:30,113
Takže chcete, abych si přečet příručku?

9
00:00:30,197 --> 00:00:33,283
Když jsme dorazili,
také jsem chtěl hned začít pomáhat.

10
00:00:33,367 --> 00:00:38,288
Nakonec jsme museli vyčkat
na správnou chvíli, až se osvědčíme.

11
00:00:38,372 --> 00:00:42,292
Věřím, že i vaše chvíle
jednou přijde, pane Bookere.

12
00:00:42,376 --> 00:00:44,419
Z cestování časem
můžete vážně onemocnět.

13
00:00:44,503 --> 00:00:49,967
Každá molekula se snaží buď vrátit v čase
a nebo přeskočit do druhého vesmíru.

14
00:00:50,050 --> 00:00:54,972
Ať datům ze Sféry zadáme hledat lék
jakýmkoli způsobem, vypadne stejný výsledek.

15
00:00:55,055 --> 00:00:57,474
Lék by se patrně dal najít na Dannus V.

16
00:00:57,558 --> 00:01:00,102
- Vida, vida.
- Co je zase tohle?

17
00:01:00,185 --> 00:01:02,521
- Jsem Carl.
- Co se stane, když projde dveřmi?

18
00:01:02,604 --> 00:01:05,315
- Bude na druhé straně.
- Dejte mi jasnou odpověď.

19
00:01:05,399 --> 00:01:08,861
Je to šance, ke které nás počítač
navedl a já jí využiju.

20
00:01:12,406 --> 00:01:13,490
Terra Firma!

21
00:01:13,574 --> 00:01:14,992
Jednu věc si vyjasněme.

22
00:01:15,075 --> 00:01:18,495
........