1
00:00:05,839 --> 00:00:09,927
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:21,939 --> 00:00:24,858
PODLE KOMIKSU <i>SLADKÝ DOMOVE!</i>
OD CARNBYHO KIMA A JONGČCHANA HWANGA

3
00:00:54,054 --> 00:00:56,306
ZÁŘÍ 2000

4
00:00:56,390 --> 00:00:57,432
Proč?

5
00:01:07,109 --> 00:01:08,193
Kdo jste?

6
00:01:08,277 --> 00:01:09,820
Proč jsi to udělal?

7
00:01:12,739 --> 00:01:14,866
- Vyrostl jsi.
- Odpověz.

8
00:01:20,122 --> 00:01:21,373
Byl to jen vtip.

9
00:01:21,456 --> 00:01:22,624
<i>Nechoď sem!</i>

10
00:01:23,417 --> 00:01:26,003
Nechoď sem, Sang-uku!

11
00:01:26,086 --> 00:01:27,838
<i>Nečekal jsem, že se to stane.</i>

12
00:01:34,595 --> 00:01:37,014
Kdyby tehdy takhle pršelo,
dopadlo by to dobře.

13
00:01:37,973 --> 00:01:39,057
Nemyslíš?

14
00:01:44,563 --> 00:01:45,981
Už se tady neukazuj.

15
00:01:47,149 --> 00:01:48,609
Trest jsem už dostal.

16
00:01:49,401 --> 00:01:52,362
<i>…se odsuzuje na 11 měsíců vězení</i>
<i>s dvouletou podmínkou.</i>

17
00:02:01,872 --> 00:02:03,498
Kdo o tom rozhoduje?

18
00:02:04,583 --> 00:02:06,126
Kdo o tom rozhoduje?

19
00:02:15,927 --> 00:02:18,430
<i>Vím, že zabíjíte za peníze.</i>

20
00:02:19,431 --> 00:02:20,474
Dokážete někoho najít?

21
00:02:20,974 --> 00:02:22,726
ČERVENEC 2020

22
00:02:22,809 --> 00:02:25,729
Ptal jsem se ho, kde je moje dcera.
Řekl, že je tady

23
00:02:25,812 --> 00:02:27,272
a dal mi tohle.

24
00:02:27,356 --> 00:02:29,191
Ten parchant unesl moji dceru.
........