1
00:00:04,000 --> 00:00:05,840
Náležím k monsieur Trepagnymu.

2
00:00:05,900 --> 00:00:10,400
Pokud se odsud dostaneš živej, řekneš mu,
že Veselej Bill mu vzkazuje "Bonjour"?

3
00:00:10,475 --> 00:00:12,469
V minulých dílech:

4
00:00:12,571 --> 00:00:15,144
Irokézové zajali otce Gabriela.

5
00:00:15,146 --> 00:00:18,281
Půjdete s nimi jednat s monsieur Trepagnym.

6
00:00:18,283 --> 00:00:21,154
Pomůžeš nám přivést naše muže?

7
00:00:21,996 --> 00:00:24,128
Ukážeme vám cestu, nic víc.

8
00:00:24,130 --> 00:00:26,398
A já bych měl udělat,
za co mi zaplatili.

9
00:00:26,400 --> 00:00:28,869
Vytlouct ti mozek z hlavy. Běž.

10
00:00:30,871 --> 00:00:32,736
To je Lafargův kluk.

11
00:00:32,738 --> 00:00:38,500
Chytrý muž se teď spokojí s malou odměnou,
aby dostal větší odměnu později.

12
00:00:38,612 --> 00:00:41,800
Když jsem byla dítě,
zakoukal se do mě dřevorubec.

13
00:00:41,914 --> 00:00:45,015
Uchovala jsem si nevinnost.
Ale on vyřezal svou značku.

14
00:00:45,017 --> 00:00:47,000
Pierre, je mi to líto.

15
00:00:47,060 --> 00:00:50,088
Hledám pana Randalla Crosse.
Jsem zde, abych odhalil jeho osud.

16
00:00:50,090 --> 00:00:54,300
Tu dívku našli u potoka.
Je ubohá a zraněná.

17
00:00:54,361 --> 00:00:59,150
Ten masakr...
Crosse sem poslali, aby to udělal.

18
00:00:59,265 --> 00:01:01,165
Pane Crossi...

19
00:01:18,419 --> 00:01:20,621
Běž.

20
00:01:23,422 --> 00:01:25,592
Kde jsi byl?

21
00:01:33,434 --> 00:01:35,533
Tam, kde rudne krev.

22
00:01:35,535 --> 00:01:38,137
Všichni jsme už krev viděli.

23
00:01:38,139 --> 00:01:40,640
Ne, neviděli jste jí.

........