1
00:00:43,500 --> 00:00:45,208
PŮVODNÍ FILM NETFLIX

2
00:02:35,208 --> 00:02:36,875
{\an8}AŤ SE MILUJÍ

3
00:02:36,958 --> 00:02:39,916
{\an8}„Podle principu přirozené spravedlnosti

4
00:02:40,708 --> 00:02:43,083
jsou na světě jen dvě kasty lidí.“

5
00:02:43,791 --> 00:02:46,750
„Ti, kteří dávají, patří do horní kasty,

6
00:02:47,416 --> 00:02:49,958
a ti, kteří nedávají, patří do té dolní.“

7
00:02:50,041 --> 00:02:53,458
<i>Takže na světě jsou jen dva druhy lidí.</i>

8
00:02:53,541 --> 00:02:57,791
<i>Ale než se k tomu dostaneme,</i>
<i>měli byste něco vědět o těchhle dvou.</i>

9
00:02:58,375 --> 00:03:01,958
<i>Pan Narikutty a pan Veerasimman.</i>

10
00:03:04,083 --> 00:03:07,875
Jsem prý posedlý kastami!

11
00:03:07,958 --> 00:03:10,000
Řeknu jen jedno.

12
00:03:10,083 --> 00:03:14,000
Jde mi jen o rovnoprávnost. O rovnost.

13
00:03:14,083 --> 00:03:17,875
Tohle je pátá svatba lidí z různých kast,
kterou pořádám.

14
00:03:21,250 --> 00:03:24,250
Motto strany Great Governance…

15
00:03:25,291 --> 00:03:26,375
Rovnost.

16
00:03:26,458 --> 00:03:27,583
<i>Rovnost.</i>

17
00:03:28,250 --> 00:03:29,458
Rovnost.

18
00:03:30,291 --> 00:03:33,166
Jak se to ještě řekne anglicky?
<i>Balance,</i> rovnováha.

19
00:03:33,250 --> 00:03:38,958
Díky vraždám ze cti
se zachovává rovnováha.

20
00:03:39,916 --> 00:03:43,625
Když půjdete pod povrch,
zjistíte, že je naši lidé mají rádi.

21
00:03:43,708 --> 00:03:45,000
Podívejte se na naše filmy.

22
00:03:45,083 --> 00:03:49,333
<i>Kaadhal, Bharathi Kannamma,</i>
dokonce i <i>Titanic.</i> Pořád stejný příběh.

23
00:03:49,416 --> 00:03:52,541
Vrchnost a spodina.
Ani na konci se nespojí.

24
........