1
00:01:28,040 --> 00:01:37,689
Titulky 18.12.2020
Andrea1717

2
00:01:38,275 --> 00:01:39,375
Vážení hostia,

3
00:01:39,700 --> 00:01:41,575
vítam vás na našej tlačovej konferencii

4
00:01:41,575 --> 00:01:42,625
k Milky Way.

5
00:01:43,075 --> 00:01:44,675
Milky Way berie príbeh z

6
00:01:44,675 --> 00:01:47,150
Čínskych starodávnych
ľudových rozprávok.

7
00:01:47,600 --> 00:01:50,050
Je to mix drámy a reality.

8
00:01:50,375 --> 00:01:52,950
A hlavnú ženskú rolu dostala

9
00:01:53,000 --> 00:01:54,525
obľúbená herečka.

10
00:01:54,550 --> 00:01:55,375
A tak

11
00:01:55,375 --> 00:01:57,100
mi dovoľte špeciálne privítať

12
00:01:57,100 --> 00:01:58,175
slečnu Han.

13
00:02:04,850 --> 00:02:07,075
Ešte predtým ako začnete klásť otázky,

14
00:02:07,125 --> 00:02:09,225
chcem urobiť vyhlásenie.

15
00:02:09,225 --> 00:02:10,125
Dnes,

16
00:02:10,125 --> 00:02:12,675
nejde len o tlačovú
konferenciu o Milky Way,

17
00:02:13,150 --> 00:02:14,250
ale

18
00:02:14,250 --> 00:02:17,000
je to aj veľký deň podpísania zmluvy

19
00:02:17,000 --> 00:02:18,625
so slávnou medzinárodnou
hviezdou Han Hui.

20
00:02:23,600 --> 00:02:24,700
Teraz

21
00:02:24,700 --> 00:02:26,750
prejdeme k vašim otázkam.

22
00:02:26,750 --> 00:02:28,950
Bez výhrad vám odpovieme
na všetky otázky.

23
00:02:34,650 --> 00:02:35,200
Vy prosím.

24
00:02:35,750 --> 00:02:36,675
Slečna Han,
........