1
00:00:00,500 --> 00:00:04,381
<i>Informace jsou neúplné,
ale víme,</i>

2
00:00:04,500 --> 00:00:08,381
<i>že sousedé slyšeli výstřely
z bytu Glorie Ramoneové.</i>

3
00:00:08,570 --> 00:00:13,029
<i>Paní Ramoneová zřejmě ve svém bytě
ohrožuje manžela střelnou zbraní.</i>

4
00:00:13,518 --> 00:00:17,087
<i>Paní Ramoneová byla hrdinkou
článků o domácím násilí,</i>

5
00:00:17,239 --> 00:00:20,273
<i>které napsal oceňovaný
novinář Peter Crane.</i>

6
00:00:20,423 --> 00:00:25,760
Jsou tu reportéři a čumilové.
Potřebuju posily.

7
00:00:25,909 --> 00:00:29,903
<i>Crane doufá, že mu
známost s Ramoneovou</i>

8
00:00:30,052 --> 00:00:33,278
<i>pomůže situaci vyřešit.</i>

9
00:00:33,965 --> 00:00:37,926
Alespoň dvě jednotky.
Nebo víc.

10
00:00:38,185 --> 00:00:41,644
- Musím dovnitř.
- Na to zapomeňte!

11
00:00:41,791 --> 00:00:46,090
Zůstanete tady, jako ostatní!
Sakra!

12
00:00:53,951 --> 00:00:55,839
Díky.

13
00:01:13,669 --> 00:01:16,900
Glorie? Glorie?

14
00:01:17,927 --> 00:01:21,900
Petere, modlila jsem se,
abys přišel. Pojď dál.

15
00:01:24,334 --> 00:01:27,946
Pojď a posaď
se jako vždycky.

16
00:01:29,359 --> 00:01:31,705
Zlato, máme návštěvu.

17
00:01:35,804 --> 00:01:38,652
Manny, to je Peter.
Petere, to je Manny.

18
00:01:42,287 --> 00:01:44,666
Posaď se.

19
00:01:49,039 --> 00:01:51,614
Budeš mi chybět.

20
00:01:51,762 --> 00:01:55,876
Zvykla jsem si na ty
naše malé rozhovory.

21
00:01:58,476 --> 00:02:00,941
Co se tady stalo?

22
00:02:01,545 --> 00:02:07,804
........