1
00:00:01,200 --> 00:00:03,040
Náležím k monsieur Trepagnymu.

2
00:00:03,100 --> 00:00:07,600
Pokud se odsud dostaneš živej, řekneš mu,
že Veselej Bill mu vzkazuje "Bonjour"?

3
00:00:07,675 --> 00:00:09,669
V minulých dílech:

4
00:00:09,771 --> 00:00:12,344
Irokézové zajali otce Gabriela.

5
00:00:12,346 --> 00:00:15,481
Půjdete s nimi jednat s monsieur Trepagnym.

6
00:00:15,483 --> 00:00:18,354
Pomůžeš nám přivést naše muže?

7
00:00:19,196 --> 00:00:21,328
Ukážeme vám cestu, nic víc.

8
00:00:21,330 --> 00:00:23,598
A já bych měl udělat,
za co mi zaplatili.

9
00:00:23,600 --> 00:00:26,069
Vytlouct ti mozek z hlavy. Běž.

10
00:00:28,071 --> 00:00:29,936
To je Lafargův kluk.

11
00:00:29,938 --> 00:00:35,700
Chytrý muž se teď spokojí s malou odměnou,
aby dostal větší odměnu později.

12
00:00:35,812 --> 00:00:39,000
Když jsem byla dítě,
zakoukal se do mě dřevorubec.

13
00:00:39,114 --> 00:00:42,215
Uchovala jsem si nevinnost.
Ale on vyřezal svou značku.

14
00:00:42,217 --> 00:00:44,200
Pierre, je mi to líto.

15
00:00:44,260 --> 00:00:47,288
Hledám pana Randalla Crosse.
Jsem zde, abych odhalil jeho osud.

16
00:00:47,290 --> 00:00:51,500
Tu dívku našli u potoka.
Je ubohá a zraněná.

17
00:00:51,562 --> 00:00:56,350
Ten masakr...
Crosse sem poslali, aby to udělal.

18
00:00:56,465 --> 00:00:58,365
Pane Crossi...

19
00:01:15,619 --> 00:01:17,821
Běž.

20
00:01:20,622 --> 00:01:22,792
Kde jsi byl?

21
00:01:30,634 --> 00:01:32,733
Tam, kde rudne krev.

22
00:01:32,735 --> 00:01:35,337
Všichni jsme už krev viděli.

23
00:01:35,339 --> 00:01:37,840
Ne, neviděli jste jí.

........