1
00:00:00,108 --> 00:00:02,939
- Budeme v pohodě.
- Ne! Otevři ty dveře.

2
00:00:03,047 --> 00:00:05,379
Viděli jste v
"A Million Little Things"...

3
00:00:05,380 --> 00:00:06,923
Někdy se to stane.

4
00:00:06,924 --> 00:00:09,175
Tohle o mně nemusí lidi vědět.

5
00:00:09,176 --> 00:00:11,761
...a dělat věci,
protože je chci dělat.

6
00:00:11,762 --> 00:00:12,929
Protože jsem naživu.

7
00:00:12,930 --> 00:00:14,722
Co?

8
00:00:14,723 --> 00:00:15,681
Můžu svou cestu zrušit.

9
00:00:15,682 --> 00:00:16,807
D, nech toho.

10
00:00:16,808 --> 00:00:18,976
Nebyla jsem pryč
na tak dlouho od té doby...

11
00:00:18,977 --> 00:00:22,021
My víme, ale užiješ si s dědou
úžasný výlet.

12
00:00:22,022 --> 00:00:23,231
Snažil jsem se říct příběh o tom,

13
00:00:23,232 --> 00:00:25,566
jak smrt mého přítele,
zachránila můj život

14
00:00:25,567 --> 00:00:26,901
a on se mi to snažil sebrat.

15
00:00:26,902 --> 00:00:28,569
Ale můj příběh ukrást nemůžeš,

16
00:00:28,570 --> 00:00:30,655
potože ten opravdový
příběh je můj.

17
00:00:30,656 --> 00:00:31,989
Napsal jsi skvělý scénář.

18
00:00:31,990 --> 00:00:34,158
Je tu pár věcí,
které s tebou chci probrat.

19
00:00:34,159 --> 00:00:35,284
Dobře.

20
00:00:35,285 --> 00:00:36,994
Bereš něco na bolest?

21
00:00:36,995 --> 00:00:38,579
Nebudu brát,
co mi předepsali.

22
00:00:38,580 --> 00:00:39,498
Jsem střízlivý.

23
00:00:51,885 --> 00:00:53,303

........