1
00:01:06,667 --> 00:01:09,753
<i>Nejprve si mysleli, že mám něco z očima.</i>

2
00:01:11,589 --> 00:01:14,133
-První nebo druhá?
-První.

3
00:01:14,842 --> 00:01:17,845
<i>Co bych dal za to,
kdyby to byl obyčejný zelený zákal.</i>

4
00:01:22,641 --> 00:01:23,684
Tak, hotovo.

5
00:01:25,227 --> 00:01:26,520
<i>Protože brzy poté...</i>

6
00:01:29,273 --> 00:01:31,275
<i>jsem začal slyšet hlasy.</i>

7
00:01:31,358 --> 00:01:33,402
-<i>Tudy.
-Adame.</i>

8
00:01:33,819 --> 00:01:35,112
<i>Tamtudy nechoď.</i>

9
00:01:35,196 --> 00:01:37,281
<i>-Poslouchej.
-No tak. Dokážeš to.</i>

10
00:01:38,574 --> 00:01:39,742
<i>Adame.</i>

11
00:01:40,534 --> 00:01:42,495
Jistě víte o vaření.

12
00:01:42,995 --> 00:01:46,957
Říkejte tomu, jak chcete.
Zabavení se, samoléčba, jak chcete.

13
00:01:47,458 --> 00:01:50,211
<i>Ale jen to je dokázalo utišit.</i>

14
00:01:59,427 --> 00:02:00,262
Jsi v pořádku?

15
00:02:01,013 --> 00:02:03,849
<i>A nesvádějte na mámu,
že na to nepřišla dřív.</i>

16
00:02:05,142 --> 00:02:07,770
<i>Posledních pár let toho měla až nad hlavu.</i>

17
00:02:09,772 --> 00:02:11,398
<i>Když se táta rozhodl,</i>

18
00:02:11,482 --> 00:02:14,735
<i>že otcovství mu jen
překáželo v tvořivosti,</i>

19
00:02:16,654 --> 00:02:20,491
<i>museli jsme se
z té posrané situace vykopat.</i>

20
00:02:25,454 --> 00:02:26,664
<i>Tak jsem vařil.</i>

21
00:02:27,206 --> 00:02:28,666
<i>A vařil.</i>

22
00:02:29,959 --> 00:02:34,463
<i>A jídlo se stalo mým příspěvkem
do našeho ubožáckého příběhu.</i>

23
00:02:39,885 --> 00:02:41,303
Zlato, to je skvělé.
........