1
00:01:06,667 --> 00:01:09,753
<i>Najprv si mysleli,
že mám niečo s očami.</i>

2
00:01:11,589 --> 00:01:14,133
- Prvé, alebo druhé?
- Prvé.

3
00:01:14,842 --> 00:01:17,845
<i>Čo by som bol dal
za klasický prípad glaukómu.</i>

4
00:01:22,641 --> 00:01:23,684
Dobre, skončili sme.

5
00:01:25,227 --> 00:01:26,520
<i>Pretože čoskoro potom,</i>

6
00:01:29,273 --> 00:01:31,275
<i>som začal počuť hlasy.</i>

7
00:01:31,358 --> 00:01:33,402
<i>- Tadiaľto.
- Adam.</i>

8
00:01:33,819 --> 00:01:35,112
<i>Nechoď tade.</i>

9
00:01:35,196 --> 00:01:37,281
<i>- Počúvaj.
- Poď. Zvládneš to.</i>

10
00:01:38,574 --> 00:01:39,742
<i>Adam.</i>

11
00:01:40,534 --> 00:01:42,495
Určite vám povedali o varení.

12
00:01:42,995 --> 00:01:46,957
Hovorte tomu, ako chcete.
Odvedenie pozornosti, samoliečba.

13
00:01:47,458 --> 00:01:50,211
<i>Ale len to ich vedelo umlčať.</i>

14
00:01:59,427 --> 00:02:00,262
Si v poriadku?

15
00:02:01,013 --> 00:02:03,849
<i>Mamu neobviňujem z toho,
že na to neprišla skôr.</i>

16
00:02:05,142 --> 00:02:07,770
<i>Posledných pár rokov
má toho dosť.</i>

17
00:02:09,772 --> 00:02:11,398
<i>Keď sa otec rozhodol,</i>

18
00:02:11,482 --> 00:02:14,735
<i>že otcovstvo zabíja jeho kreativitu,</i>

19
00:02:16,654 --> 00:02:20,491
<i>dostali sme sendvič plný sračiek
ktorý sme nejak museli zjesť.</i>

20
00:02:25,454 --> 00:02:26,664
<i>Tak som varil.</i>

21
00:02:27,206 --> 00:02:28,666
<i>A varil.</i>

22
00:02:29,959 --> 00:02:34,463
<i>Jedlá sa stali mojim príspevkom
k nášmu smutnému príbehu.</i>

23
00:02:39,885 --> 00:02:41,303
........