1
00:00:27,000 --> 00:00:30,958
Co je mládí?
Sen

2
00:00:31,000 --> 00:00:34,450
Co je láska?
To, co se ti zdá

3
00:00:34,500 --> 00:00:36,500
- Soren Kierkegaard

4
00:00:36,542 --> 00:00:39,083
- Připraveni na Jezerní běh?
- Jo!

5
00:00:39,125 --> 00:00:41,750
3, 2, 1... start!

6
00:00:43,917 --> 00:00:47,708
Během závodu okolo jezera
musíte vypít celou basu piv.

7
00:00:47,750 --> 00:00:50,250
U každé lavičky si všichni dají jedno.

8
00:00:57,542 --> 00:01:01,042
Každý tým má rozhodčího,
který zajišťuje navrácení basy.

9
00:01:01,083 --> 00:01:04,917
Rozhodčí pít nesmí.

10
00:01:07,417 --> 00:01:11,500
Pokud se vyzvrací celý tým,
bude mu odečtena jedna minuta.

11
00:01:11,542 --> 00:01:13,667
Počkej, počkej...

12
00:01:15,500 --> 00:01:18,958
Až se vrátíte k lavičce,
vypijte svá poslední piva.

13
00:01:19,000 --> 00:01:21,792
Vítěz dostane zálohy z lahví.

14
00:02:03,375 --> 00:02:05,375
Uklidněte se.

15
00:02:05,417 --> 00:02:07,917
Uklidněte se.

16
00:02:09,208 --> 00:02:11,875
Mějte rozum.

17
00:02:14,083 --> 00:02:16,542
Pojď zpátky.

18
00:02:52,875 --> 00:02:56,167
Film THOMASE VINTERBERGA

19
00:02:58,550 --> 00:03:04,650
CHLAST
- přeložil SHEFFIELD -

20
00:03:07,750 --> 00:03:09,292
Říkají mu Fjonk.

21
00:03:09,333 --> 00:03:13,792
Červené vlasy, Thorův náhrdelník.
Byl to on a jeho kamarád.

22
00:03:13,833 --> 00:03:17,083
- Odkud vzali ty pouta?
- To nevíme.

23
00:03:17,125 --> 00:03:22,458
........