1
00:00:03,108 --> 00:00:05,194
Kangaxx uvádza:

2
00:00:06,237 --> 00:00:08,444
Na tele sú početné rany.

3
00:00:20,835 --> 00:00:25,047
- Našli ste niečo?
- Len kozmetickú kolekciu.

4
00:00:59,916 --> 00:01:02,241
- Tu, inšpektor.
- Vďaka.

5
00:01:02,335 --> 00:01:04,873
Žiadne odtlačky prstov, inšpektor.

6
00:01:08,925 --> 00:01:10,585
Samozrejme...

7
00:01:11,177 --> 00:01:13,929
- A nič iné ste nenašli?
- Nie.

8
00:01:14,014 --> 00:01:17,383
Mám povolenie
na odstránenie tela.

9
00:01:17,475 --> 00:01:21,769
- Tak skoro?
- Vyšetrujúci sudca sa ponáhľa.

10
00:01:21,855 --> 00:01:23,646
Tak dobre.

11
00:01:27,277 --> 00:01:29,353
Pohrebné vozidlo je už tu,
inšpektor.

12
00:01:29,446 --> 00:01:31,818
- Inšpektor...
- Môžete ísť ďalej.

13
00:01:34,284 --> 00:01:37,902
- Už tu končíte?
- Áno, nevieme nič nájsť.

14
00:02:08,902 --> 00:02:13,398
TAK SLADKÁ, TAK MŔTVA

15
00:03:36,489 --> 00:03:40,321
Bola porezaná veľkým nožom...
s veľmi ostrou čepeľou.

16
00:03:40,410 --> 00:03:42,782
...rezy sú aj v oblasti úst
a brady...

17
00:03:45,123 --> 00:03:49,619
Mala stlačenú ruku,
akoby vo zveráku.

18
00:03:49,711 --> 00:03:53,127
Myslím, že to bolo asi takto:

19
00:03:53,214 --> 00:03:56,002
Musel ju nejako takto
uchopiť...

20
00:03:56,801 --> 00:04:00,502
...a potom spôsobil tie smrteľné rezy.
- A tie ďalšie zranenia?

21
00:04:03,141 --> 00:04:07,969
Séria nekontrolovateľných bodnutí.
Ale už nie do živého...

22
00:04:08,063 --> 00:04:10,470
........