1
00:00:01,043 --> 00:00:02,211
{\an8}<i>Viděli jste…</i>

2
00:00:02,294 --> 00:00:07,883
Přísahal jsi, že s tou kapotou nic není.
Naprav to sám, nebo to udělám já.

3
00:00:07,966 --> 00:00:10,677
Chceš dohodu? Ušetřím ti čas.
Nemáme zájem.

4
00:00:10,761 --> 00:00:14,515
Mám věřit, že o tom nevíš?
Neděláš pro Hardmana. Dělá pro tebe.

5
00:00:14,598 --> 00:00:16,141
Co Hardman vyhrabal?

6
00:00:16,225 --> 00:00:17,684
Nevím a je mi to jedno.

7
00:00:17,768 --> 00:00:21,897
Mám právo jednou ročně jmenovat
nového výkonného partnera. Jmenuji tebe.

8
00:00:21,980 --> 00:00:24,107
Myslíš, že si tě váží. Kupuje si tě.

9
00:00:24,191 --> 00:00:26,068
Hardman si mě považuje!

10
00:00:26,151 --> 00:00:29,863
Nechala jsi mě čekat pět let,
24 hodin to už vydržíš.

11
00:00:29,947 --> 00:00:31,907
Tvoje babička. Umřela.

12
00:00:32,783 --> 00:00:33,784
Ne.

13
00:00:33,867 --> 00:00:38,664
Buď Jessice zůstane její funkce,
nebo kontrolu nad firmou převezmu já.

14
00:00:40,374 --> 00:00:41,208
No…

15
00:00:41,291 --> 00:00:43,919
Za pár minut budeme mít jasno.

16
00:00:44,086 --> 00:00:46,421
Naposledy se hodně mluvilo

17
00:00:47,256 --> 00:00:49,675
o odlupování ze zdi. Jen chci říct…

18
00:00:49,758 --> 00:00:50,759
Mlč.

19
00:00:52,803 --> 00:00:53,804
Jak si přeješ.

20
00:01:03,814 --> 00:01:05,607
VEDOUCÍ PARTNER

21
00:01:19,538 --> 00:01:20,622
Co tady děláš?

22
00:01:20,706 --> 00:01:22,332
Rachel, vítej v archivu.

23
00:01:22,416 --> 00:01:25,919
Jsou tu informace o případech,
na kterých pracujeme.

24
........