1
00:00:01,001 --> 00:00:02,586
{\an8}<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:02,920 --> 00:00:04,713
To je jasný úplatek.

3
00:00:05,047 --> 00:00:06,048
Přesně tak.

4
00:00:06,131 --> 00:00:10,260
Tony Gianopolous nějak získal to video.
Myslím, že chce ovládnout firmu.

5
00:00:10,344 --> 00:00:12,513
Ty hajzle, to tys to vypustil.

6
00:00:12,596 --> 00:00:14,515
Ava Hessingtonová je Hessington Oil.

7
00:00:14,598 --> 00:00:16,141
- Ne na dlouho.
- Prosím?

8
00:00:16,225 --> 00:00:18,393
- Já to rozhodnu.
- Obávám se, že ne.

9
00:00:18,477 --> 00:00:20,562
Chceš, aby sama odešla z vedení?

10
00:00:20,646 --> 00:00:22,898
Nedovolím, aby ta akvizice neproběhla.

11
00:00:22,981 --> 00:00:25,692
Posluž si, ale Ava nikam nejde.

12
00:00:25,776 --> 00:00:28,028
Vedení mě odvolalo z vlastní firmy.

13
00:00:28,111 --> 00:00:30,113
Stojím si za tím a udělala bych to zas.

14
00:00:30,197 --> 00:00:31,990
Neříkej mi, že to nesouvisí s Darbym.

15
00:00:32,074 --> 00:00:34,618
To ty jsi mu dala těch 51 %.

16
00:00:34,701 --> 00:00:36,578
Nesnášíš být na druhém místě.

17
00:00:39,915 --> 00:00:42,459
<i>Prosím, řekni, že voláš,</i>
<i>protože tě unesli.</i>

18
00:00:42,543 --> 00:00:44,086
Já nejsem ten, kdo zmizel.

19
00:00:44,211 --> 00:00:45,712
<i>Říkala jsem, že něco mám.</i>

20
00:00:45,796 --> 00:00:48,048
V jednu. Je tři čtvrtě na dvě.

21
00:00:48,131 --> 00:00:50,008
A říká se tomu hodina na oběd.

22
00:00:50,092 --> 00:00:52,886
Moje zuby si 60 minut zaslouží.

23
00:00:52,970 --> 00:00:54,388
Tys zvládla zubaře přes oběd?

24
00:00:54,471 --> 00:00:55,847
<i>Je překvapivě rychlý,</i>

........