1
00:00:01,001 --> 00:00:02,336
{\an8}<i>V předchozích dílech</i>

2
00:00:02,419 --> 00:00:03,795
- Chci s tím ven.
- Nemůžeš. 

3
00:00:03,879 --> 00:00:07,758
Nechám Lolu, aby hacknula komoru
a zapsala mě tam, stejně jako s Harvardem.

4
00:00:07,841 --> 00:00:10,802
Jestli nechceš, aby tě chytili, 
nech mrtvolu tam, kde je.

5
00:00:10,886 --> 00:00:12,679
Harvey, jsem zaseknutý.

6
00:00:12,763 --> 00:00:14,556
Nemůžu takhle žít celý život.

7
00:00:15,015 --> 00:00:18,519
Jsme investiční bankéři.
Naše práce strčí tu vaši do kapsy.

8
00:00:18,602 --> 00:00:21,021
Chceš, abych tu práci vzal, 
ale bojíš se to říct.

9
00:00:21,104 --> 00:00:22,689
Chci, abys tu práci vzal.

10
00:00:22,773 --> 00:00:27,069
Spikli jste se s Haroldem Gundersonem
a podali žalobu proti svým klientům.

11
00:00:27,361 --> 00:00:28,445
To je úplatek.

12
00:00:28,529 --> 00:00:30,948
Quelling ví o té žalobě s Haroldem .

13
00:00:31,031 --> 00:00:32,407
Zavolej Lole Jensenové.

14
00:00:32,491 --> 00:00:36,078
Sám jsi říkal, 
že to je větší zločin, než jaký páchám.

15
00:00:36,161 --> 00:00:39,957
Říkám ti, že Quelling je na stopě,
tím, že skončíš, nic nezměníš.

16
00:00:40,040 --> 00:00:42,251
Necháváš Mika odejít, 
nesnažíš se ho zastavit,

17
00:00:42,334 --> 00:00:44,169
a kdykoli se tě na něco zeptám,

18
00:00:44,253 --> 00:00:46,588
řekneš jen: „Nemůžu o tom mluvit.“

19
00:00:46,672 --> 00:00:48,215
Mike je pryč, Harvey.

20
00:00:48,298 --> 00:00:50,676
Nebezpečí je pryč.
A teď to řekneš někomu

21
00:00:50,759 --> 00:00:53,053
kdo pořád hledá důvod, 
aby na tebe byl naštvaný,

22
00:00:53,136 --> 00:00:56,390
a není to potřetí, ani popáté,
a určitě ne naposledy.

........