1
00:00:01,001 --> 00:00:02,586
{\an8}<i>Viděli jste…</i>

2
00:00:02,669 --> 00:00:05,130
- Vážně ho znáš.
- To znám.

3
00:00:05,589 --> 00:00:07,382
- Nikdy?
- Ne.

4
00:00:07,466 --> 00:00:10,844
- A proč ne?
- Protože pak už to nevrátíš zpátky.

5
00:00:11,220 --> 00:00:15,807
Forstman trvá na tom, aby peníze
prošly přes Švýcarsko a Kajmany.

6
00:00:15,891 --> 00:00:19,061
- Musíš to nahlásit.
- Neudělal jsem to a neudělám.

7
00:00:19,144 --> 00:00:23,023
- O čem to mluvíš? Rachel…
- Líbali jsme se s Loganem. Ne, prosím.

8
00:00:24,149 --> 00:00:28,904
Že je jedno, co budu dělat, když budu mít
tebe? Splet jsem se. Skončili jsme.

9
00:00:30,239 --> 00:00:33,951
- Váš poplatek za tenhle obchod.
- Vy hajzle. Nejsem tu kvůli

10
00:00:34,034 --> 00:00:37,371
- vašemu podpisu, ale kvůli svému.
- Jo.

11
00:00:37,454 --> 00:00:40,999
- Nemůžeš pro něj pracovat.
- Co s tím uděláš?

12
00:00:41,083 --> 00:00:43,252
- Přijal jsem zpátky Mikea.
- Prosím?

13
00:00:43,335 --> 00:00:46,880
- Zbavíte se mě?
- To si pište. Už vás nechci nikdy vidět.

14
00:00:49,466 --> 00:00:51,009
- Bydlíš zase tady?
- Ne.

15
00:00:52,469 --> 00:00:54,888
- Chvíli budu bydlet jinde.
- Mikeu…

16
00:00:54,972 --> 00:00:57,891
Cokoli mi chceš říct,
teď není ta pravá chvíle.

17
00:00:58,433 --> 00:01:01,562
Zítra se vracím do práce.
Jestli to nemůžeš přijmout,

18
00:01:01,645 --> 00:01:05,524
pak vůbec nesejde na tom…
co mi chceš říct.

19
00:02:08,086 --> 00:02:10,964
- Tohle ti asi bodne.
- Díky.

20
00:02:11,673 --> 00:02:14,635
Jak já to vidím, máš tři možnosti.

21
00:02:15,802 --> 00:02:19,222
........