1
00:00:01,001 --> 00:00:02,085
{\an8}<i>Viděli jste…</i>

2
00:00:02,169 --> 00:00:06,924
{\an8}Rozhodni se, jestli mě miluješ víc,
než jak moc nenávidíš, co jsem provedla.

3
00:00:07,049 --> 00:00:10,928
Jestli ano, chci, abys přišel domů.

4
00:00:11,011 --> 00:00:14,765
A zjistí leda tak to,
že jste zpronevěřil peníze.

5
00:00:14,848 --> 00:00:18,268
Poslouchejte mě, sakra!
Musíme to anulovat!

6
00:00:18,352 --> 00:00:21,063
- Nemáme co skrývat.
- Ne, tohle je tah.

7
00:00:21,355 --> 00:00:25,567
Snaží se, aby bylo zapsáno,
že mám vše, a když nic nenajdu,

8
00:00:25,651 --> 00:00:30,864
- podá proti mně žalobu za křivé obvinění.
- Tu vlastně, Seane, podávám už teď.

9
00:00:30,948 --> 00:00:35,536
Harvey ráno u soudu souhlasil s tím,
že jim předá všechny spisy

10
00:00:35,619 --> 00:00:39,706
- o převzetí Gillise, včetně Forstmana.
- Do prdele!

11
00:00:41,917 --> 00:00:44,127
Takže si mě brzo odvedou v poutech.

12
00:00:44,211 --> 00:00:48,048
Nelegální dohoda s Forstmanem by nebyla
v naší komunikaci, ale ve…

13
00:00:48,131 --> 00:00:50,801
Spisech, které soud ví,
že rádi předáme.

14
00:00:50,884 --> 00:00:53,845
- Co uděláš?
- Zjistím, co Louis krucifix provedl!

15
00:00:57,307 --> 00:00:59,268
Udělal jsem obrovskou chybu.

16
00:01:06,692 --> 00:01:12,197
- Co se děje?
- Zopakuj mu to, nebo mu to řeknu já.

17
00:01:12,281 --> 00:01:16,243
- Uzavřel něco nelegálního s Forstmanem.
- Harvey, vysvětlím ti to.

18
00:01:16,326 --> 00:01:19,246
Že jsi ohrozil firmu, abys byl za hrdinu?

19
00:01:19,663 --> 00:01:22,916
Tak to nebylo.
Ani jsem nevěděl, jestli to udělám.

20
00:01:23,000 --> 00:01:26,086
- Cože?
- Měl jsi takovou radost, že jsme vyhráli.

21
00:01:27,087 --> 00:01:32,217
Forstman mi řekl, že peníze musí jít přes
cizinu, jinak je po všem. Poslechl jsem.

........