1
00:01:26,673 --> 00:01:37,407
Titulky 24.12.2020
Andrea1717

2
00:02:31,000 --> 00:02:31,600
Ling'er.

3
00:02:33,475 --> 00:02:35,250
Aké sú tvoje ďalšie plány?

4
00:02:36,900 --> 00:02:37,925
Chcem sa vrátiť
späť do rybárskej dediny.

5
00:02:40,475 --> 00:02:41,400
Verím ti.

6
00:02:41,675 --> 00:02:43,850
Nájdeš zase odvážneho Jiang Fanga.

7
00:02:47,600 --> 00:02:48,175
Odchádzam.

8
00:03:06,700 --> 00:03:07,325
Feimo.

9
00:03:23,900 --> 00:03:24,500
Feimo!

10
00:03:26,000 --> 00:03:27,575
Chcem ti niečo povedať.

11
00:03:29,275 --> 00:03:31,250
Skrývaš pravdu pred Wen Xiaonuan

12
00:03:32,275 --> 00:03:33,600
a myslíš si, že ju tým ochraňuješ.

13
00:03:33,875 --> 00:03:35,050
Ale pre ňu

14
00:03:35,625 --> 00:03:36,575
je toto zrada.

15
00:03:40,625 --> 00:03:42,175
Aký zrada?

16
00:03:45,275 --> 00:03:46,725
Nemusím jej to povedať.

17
00:03:52,350 --> 00:03:53,275
Všetci vieme,

18
00:03:53,875 --> 00:03:55,225
že sa ju bojíš stiahnuť dolu.

19
00:03:55,800 --> 00:03:57,125
Preto si ju odohnal,

20
00:03:58,200 --> 00:03:59,900
ale to, že ju skutočne miluješ,

21
00:04:00,300 --> 00:04:01,650
všetci vidíme.

22
00:04:02,625 --> 00:04:03,775
Teraz to pred ňou skrývaš,

23
00:04:04,150 --> 00:04:05,175
ale keď to zistí,

24
00:04:06,025 --> 00:04:07,300
bude ťa na veky nenávidieť.

25
00:04:12,275 --> 00:04:13,450
........