1
00:01:13,568 --> 00:01:17,777
„Celý svět je mi
příšernou sbírkou upomínek na to,

2
00:01:17,902 --> 00:01:20,318
že žila a že jsem ji ztratil.“

3
00:01:21,152 --> 00:01:26,360
„Naše duše, těžko říct, co v nich je,
ale jsou z jednoho kusu.“

4
00:01:26,527 --> 00:01:29,360
Trochu okázalé na úvod našeho příběhu,

5
00:01:29,860 --> 00:01:32,568
ale já mám odjakživa
nadání na dramatičnost.

6
00:01:32,943 --> 00:01:36,027
Tak tohle je náš příběh. Můj a Tessin.

7
00:01:36,652 --> 00:01:38,943
Je to důvěrně známý příběh,

8
00:01:39,068 --> 00:01:44,485
který vyprávěli Řekové, Shakespeare,
sestry Brontëovy, Jane Austenová.

9
00:01:44,610 --> 00:01:48,193
Je to příběh dívky,
která poznává svoji nezávislost

10
00:01:48,318 --> 00:01:51,110
poté, co se vymanila z rodičovských pout

11
00:01:51,235 --> 00:01:54,860
a zaslíbila chlapci,
kterého zjevně nemiluje.

12
00:01:54,985 --> 00:01:59,485
Potká neodolatelně hezkého mládence,
který jí učaruje,

13
00:01:59,735 --> 00:02:03,318
ačkoliv představuje všechno, čím pohrdá.

14
00:02:03,568 --> 00:02:05,152
Zamiluje se do něj,

15
00:02:05,277 --> 00:02:07,152
oddá se mu

16
00:02:07,610 --> 00:02:11,318
a on ji nakonec zradí a ona je zdrcená.

17
00:02:13,443 --> 00:02:17,152
Ale je to především on,
koho jeho lži zničí.

18
00:02:17,985 --> 00:02:21,277
Když už se zdá,
že je všechno ztracené,

19
00:02:21,610 --> 00:02:24,610
znovu se shledají
a žijí spolu šťastně až do smrti.

20
00:02:24,735 --> 00:02:27,943
Jak jsem říkal, důvěrně známý příběh.

21
00:02:28,818 --> 00:02:30,693
Až na to,

22
00:02:31,235 --> 00:02:33,318
že tohle není ten příběh.

23
00:02:39,902 --> 00:02:43,402
........