1
00:00:08,330 --> 00:00:11,249
<i>V předchozích dílech jste viděli:</i>

2
00:00:11,333 --> 00:00:14,627
<i>Sedm set let po našem odletu</i>
<i>došly zásoby dilithia,</i>

3
00:00:14,711 --> 00:00:16,463
<i>pak přišel Požár.</i>

4
00:00:16,546 --> 00:00:19,049
<i>Nikdo neví, jak nebo proč se to stalo.</i>

5
00:00:19,132 --> 00:00:21,926
<i>Ale najednou bylo</i>
<i>všechno dilithium inertní.</i>

6
00:00:22,010 --> 00:00:24,679
<i>Každá loď</i>
<i>s aktivním warpovým jádrem vybuchla.</i>

7
00:00:26,014 --> 00:00:27,891
Požár začal právě tady,

8
00:00:27,974 --> 00:00:29,642
v mlhovině Verubin.

9
00:00:29,726 --> 00:00:32,479
Ze středu mlhoviny vychází signál.

10
00:00:32,562 --> 00:00:36,316
Ta zpráva je přes 100 let stará,
nahraná pár let před Požárem.

11
00:00:36,399 --> 00:00:39,569
<i>Hovoří doktorka Issová z lodi </i>KSF Khi'eth.

12
00:00:39,652 --> 00:00:41,363
Už ji ovlivňovala radiace.

13
00:00:41,446 --> 00:00:43,323
Ty stopy na čele.

14
00:00:43,406 --> 00:00:46,618
<i>…všech kanálech.</i>
<i>Uvázli jsme, ale neztrácíme naději.</i>

15
00:00:46,701 --> 00:00:48,703
<i>Kelpienská výzkumná loď</i>

16
00:00:48,787 --> 00:00:52,248
<i>a kapitán, který neviděl jiného Kelpiena,</i>
<i>co sem přišel.</i>

17
00:00:52,332 --> 00:00:54,542
<i>Chápal bych, kdybyste byl roztržitý.</i>

18
00:00:54,626 --> 00:00:57,128
Ujišťuji vás, admirále, že tomu tak není.

19
00:00:57,670 --> 00:01:02,467
Chtěl bych, abyste mým prvním důstojníkem
byla vy, dokud nenajdu trvalou náhradu.

20
00:01:02,550 --> 00:01:04,928
<i>Osyraa zoufale shání dilithium.</i>

21
00:01:05,011 --> 00:01:07,847
Discovery<i> má sporový pohon.</i>
<i>To není dobrá kombinace.</i>

22
00:01:07,931 --> 00:01:10,767
<i>Budete muset být</i>
<i>neustále mimořádně opatrní.</i>

23
00:01:14,771 --> 00:01:18,691
<i>Právě jste zpečetili</i>
........