1
00:00:04,180 --> 00:00:10,000
Budeš vyslyšen na nebesích
a budeš bez viny.

2
00:00:10,804 --> 00:00:13,136
V minulých dílech:

3
00:00:15,909 --> 00:00:19,343
Budeme mít řádný svatební obřad.

4
00:00:19,345 --> 00:00:21,500
To ty jsi přivedl tu dětskou nevěstu
do našeho panství.

5
00:00:21,540 --> 00:00:23,260
Odcházím odtud.

6
00:00:23,300 --> 00:00:25,395
Ve Wobiku je zástup nezadaných mužů.

7
00:00:25,397 --> 00:00:30,000
Brzy tu bude dlouhá fronta obdivovatelů.
To bude dobré pro obchod.

8
00:00:30,010 --> 00:00:32,900
Podívej se na Alici.
Její laskavou a krásnou tvář.

9
00:00:32,946 --> 00:00:36,300
Její oči...
studený, černý kameny.

10
00:00:36,448 --> 00:00:38,882
Rád bych věděl, proč jste opomenul

11
00:00:38,884 --> 00:00:41,085
zmínit se muži z Hudsonské společnosti
o těch pistolích?

12
00:00:41,087 --> 00:00:43,421
Kapitán Wale tvrdil,
že jsi měl něco doručit.

13
00:00:43,423 --> 00:00:45,600
Pistole.
Ukryté v sudech.

14
00:00:45,658 --> 00:00:49,000
Byly určeny k vyzbrojení Irokézů,
aby je mohli použít proti Francouzům.

15
00:00:49,060 --> 00:00:51,365
Kde jsou?

16
00:01:07,012 --> 00:01:09,115
Chci vám poděkovat, Matko.

17
00:02:03,900 --> 00:02:07,200
Omlouvám se,
Nechtěl jsem vás vystrašit.

18
00:02:08,900 --> 00:02:11,242
Je... krásná noc.

19
00:02:11,244 --> 00:02:14,900
Ano, to je.

20
00:02:14,947 --> 00:02:16,847
Ačkoliv trochu chladná.

21
00:02:16,849 --> 00:02:21,085
Nu, ano, podzim již natahuje
svou ruku nad krajinou

22
00:02:21,087 --> 00:02:24,691
a zanechává na ní svůj zlatý dotek.

23
........