1
00:00:48,583 --> 00:00:53,833
BORGMAN
přeložil Sizok

2
00:00:57,042 --> 00:01:05,083
A sestoupili na zem,
aby posílili svou moc

3
00:06:14,500 --> 00:06:15,917
Ludwigu...

4
00:06:17,167 --> 00:06:19,833
- Ježíši, člověče? Co je?
- Proč mi nebereš telefon?

5
00:06:20,250 --> 00:06:23,000
- Protože jsem spal.
- Přišli na nás. Sbírej se.

6
00:06:27,208 --> 00:06:31,167
- To je tak urgentní?
- Ano. Příště mi vem telefon.

7
00:06:46,083 --> 00:06:48,292
- Hej, Camieli. Všechno v pohodě?
- Ne.

8
00:06:48,750 --> 00:06:50,708
Proč jsi mi nevzal telefon?

9
00:06:51,583 --> 00:06:53,250
Utíkej odsud tak rychle,
co to jde.

10
00:08:12,333 --> 00:08:13,750
Dobrý den, paní.

11
00:08:14,167 --> 00:08:15,208
A?

12
00:08:15,458 --> 00:08:19,167
Nemohl bych se u vás vykoupat?
Jsem už dost špinavý.

13
00:09:11,792 --> 00:09:13,042
Dobrý den.

14
00:09:13,167 --> 00:09:15,583
- Vy jste pan Van Schendel?
- Ano.

15
00:09:15,750 --> 00:09:18,208
Nemohl bych se u vás vykoupat?

16
00:09:18,583 --> 00:09:20,917
- Prosím?
- Stačí, když se jenom osprchuji.

17
00:09:21,042 --> 00:09:23,292
- Myslím, že ne.
- Byl bych vám za to hodně vdečný.

18
00:09:23,500 --> 00:09:25,792
Víte, už léta jsem neměl příležitost,
vykoupat se.

19
00:09:26,750 --> 00:09:29,292
To je možné, ale tady to nejde.

20
00:09:29,417 --> 00:09:30,625
Počkejte.

21
00:09:30,750 --> 00:09:32,125
Vidím, že z toho děláte problém.

22
00:09:32,250 --> 00:09:34,458
Jsem jenom tulák,
který potřebuje vykoupat.
........