1
00:00:01,180 --> 00:00:07,000
Budeš vyslyšen na nebesích
a budeš bez viny.

2
00:00:07,804 --> 00:00:10,136
V minulých dílech:

3
00:00:12,909 --> 00:00:16,343
Budeme mít řádný svatební obřad.

4
00:00:16,345 --> 00:00:18,500
To ty jsi přivedl tu dětskou nevěstu
do našeho panství.

5
00:00:18,540 --> 00:00:20,260
Odcházím odtud.

6
00:00:20,300 --> 00:00:22,395
Ve Wobiku je zástup nezadaných mužů.

7
00:00:22,397 --> 00:00:27,000
Brzy tu bude dlouhá fronta obdivovatelů.
To bude dobré pro obchod.

8
00:00:27,010 --> 00:00:29,900
Podívej se na Alici.
Její laskavou a krásnou tvář.

9
00:00:29,946 --> 00:00:33,300
Její oči...
studený, černý kameny.

10
00:00:33,448 --> 00:00:35,882
Rád bych věděl, proč jste opomenul

11
00:00:35,884 --> 00:00:38,085
zmínit se muži z Hudsonské společnosti
o těch pistolích?

12
00:00:38,087 --> 00:00:40,421
Kapitán Wale tvrdil,
že jsi měl něco doručit.

13
00:00:40,423 --> 00:00:42,600
Pistole.
Ukryté v sudech.

14
00:00:42,658 --> 00:00:46,000
Byly určeny k vyzbrojení Irokézů,
aby je mohli použít proti Francouzům.

15
00:00:46,060 --> 00:00:48,365
Kde jsou?

16
00:01:04,012 --> 00:01:06,115
Chci vám poděkovat, Matko.

17
00:02:00,900 --> 00:02:04,200
Omlouvám se,
Nechtěl jsem vás vystrašit.

18
00:02:05,900 --> 00:02:08,242
Je... krásná noc.

19
00:02:08,244 --> 00:02:11,900
Ano, to je.

20
00:02:11,947 --> 00:02:13,847
Ačkoliv trochu chladná.

21
00:02:13,849 --> 00:02:18,085
Nu, ano, podzim již natahuje
svou ruku nad krajinou

22
00:02:18,087 --> 00:02:21,691
a zanechává na ní svůj zlatý dotek.

23
........