1
00:00:06,292 --> 00:00:07,625
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,833 --> 00:00:14,375
Ahoj! Já jsem Otík. Otík Klakson.

3
00:00:15,292 --> 00:00:16,250
Ahoj, synku.

4
00:00:16,917 --> 00:00:18,042
Otíku!

5
00:00:19,875 --> 00:00:20,708
Kristýnko!

6
00:00:22,167 --> 00:00:23,000
Vrať se!

7
00:00:32,583 --> 00:00:36,667
Vítejte v obchodním domě,
kde milujeme své zákazníky

8
00:00:36,750 --> 00:00:40,458
a jsme rádi za tu stejnou práci po…

9
00:00:43,125 --> 00:00:46,000
dvacet osm let.

10
00:00:46,083 --> 00:00:48,042
- Jsi v pořádku?
- Hračky?

11
00:00:48,125 --> 00:00:50,250
Hračky!

12
00:00:50,333 --> 00:00:53,542
Tak jo, kluci. U pokladny za deset minut.

13
00:00:54,333 --> 00:00:56,125
<i>Úklid do čtvrté uličky!</i>

14
00:00:57,750 --> 00:01:00,458
Zahrajem si na policajty a zloděje?

15
00:01:00,542 --> 00:01:01,542
Zloděj!

16
00:01:01,625 --> 00:01:06,792
Vzala jsi ty diamanty,
obrala ubohého miliardáře o miliony

17
00:01:06,875 --> 00:01:09,750
a ukradla mé srdce.

18
00:01:11,208 --> 00:01:13,375
- Pojď sem!
- Ne!

19
00:01:25,167 --> 00:01:26,792
Zloděj!

20
00:01:30,167 --> 00:01:31,042
Je dobrá.

21
00:01:45,667 --> 00:01:48,083
Doufám, že to byly cizí děti.

22
00:01:48,167 --> 00:01:50,042
Co to bylo za hluk?

23
00:01:51,125 --> 00:01:53,333
Hrajeme na poldy a zloděje.

24
00:01:53,417 --> 00:01:55,708
To je pěkný nepořádek.

........