1
00:00:06,292 --> 00:00:07,625
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,917 --> 00:00:14,458
Ahoj! Já jsem Otík. Otík Klakson.

3
00:00:15,292 --> 00:00:16,250
Ahoj, synku.

4
00:00:16,917 --> 00:00:18,042
Otíku!

5
00:00:19,875 --> 00:00:20,708
Kristýnko!

6
00:00:22,167 --> 00:00:23,000
Vrať se!

7
00:00:33,750 --> 00:00:36,750
Zločin dosáhl rekordní výše.

8
00:00:37,542 --> 00:00:41,917
Město postavené hned vedle aktivní sopky.

9
00:00:42,000 --> 00:00:43,667
Proč to udělali?

10
00:00:43,750 --> 00:00:48,708
Nevinní měšťané
se houpou nad žhavou lávou.

11
00:00:49,542 --> 00:00:52,333
Ale kapitán Otík všechny zachrání!

12
00:00:52,417 --> 00:00:55,375
A fantastický Ferda je tu taky!

13
00:00:55,458 --> 00:00:58,292
Slyším ty lidi. Volají o pomoc!

14
00:01:02,250 --> 00:01:06,833
Kristýnko! Řekl jsem: „Volají o pomoc!“

15
00:01:07,417 --> 00:01:08,917
Hrdinka Kristýnka!

16
00:01:09,000 --> 00:01:12,667
Co? Superhrdinové jsme já s Ferdou,

17
00:01:12,750 --> 00:01:16,208
ty máš být lid a volat o pomoc!

18
00:01:18,000 --> 00:01:22,000
Může být. Ferdo,
musíme je nalákat do bezpečí!

19
00:01:22,083 --> 00:01:24,917
- Použij sílu mysli!
- Jasňačka!

20
00:01:29,708 --> 00:01:33,208
Zdá se, že má mysl
dnes nefunguje, kapitáne.

21
00:01:33,292 --> 00:01:37,542
Kruci! Tak použijeme Úžovrtulník!

22
00:01:37,625 --> 00:01:39,792
Vrtulník na dálkové ovládání?

23
00:01:40,833 --> 00:01:42,625
Ztratili jsme ovládání.

24
00:01:43,208 --> 00:01:44,042
Aha.

........