1
00:00:06,000 --> 00:00:07,583
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,917 --> 00:00:14,458
Ahoj! Já jsem Otík. Otík Klakson.

3
00:00:15,250 --> 00:00:16,208
Ahoj, synku.

4
00:00:16,875 --> 00:00:18,000
Otíku!

5
00:00:19,875 --> 00:00:20,708
Kristýnko!

6
00:00:22,125 --> 00:00:22,958
Vrať se!

7
00:00:34,583 --> 00:00:35,833
Víc doleva.

8
00:00:36,792 --> 00:00:37,708
Dokonalé.

9
00:00:38,708 --> 00:00:40,833
Akorát než dorazí hosté.

10
00:00:40,917 --> 00:00:41,750
Pozor!

11
00:00:42,667 --> 00:00:44,708
Projíždím! Z cesty!

12
00:00:44,792 --> 00:00:47,958
Otíku. Chceš dostat pokutu za rychlost?

13
00:00:48,042 --> 00:00:52,417
Promiň, tati. Ale na Rychlíka DJ
musí být vše připravené.

14
00:00:52,500 --> 00:00:55,083
- Rychlíka DJ?
- Ano, mami. Hele!

15
00:00:56,500 --> 00:01:01,042
<i>Vítejte zpátky u </i>Roll Train.

16
00:01:01,125 --> 00:01:05,583
<i>kde dnes večer o půlnoci</i>
<i>oslavíme nový rok!</i>

17
00:01:05,667 --> 00:01:08,458
<i>Dívejte se a rozjeďte to s námi</i>

18
00:01:08,542 --> 00:01:12,333
<i>poslechem parádních hitů celou noc.</i>

19
00:01:12,417 --> 00:01:15,292
Zůstaneme s Ferdou vzhůru do půlnoci

20
00:01:15,375 --> 00:01:18,667
a budem poslouchat pecky od Rychlíka DJ.

21
00:01:18,750 --> 00:01:22,500
Vzhůru do půlnoci?
To už máš být dávno v posteli.

22
00:01:22,583 --> 00:01:24,750
- Zvládnu to, tati.
- Půlnoc!

23
00:01:26,792 --> 00:01:30,125
Půlnoc je pro velké auta.
Ty jsi ještě dítě.

24
00:01:30,208 --> 00:01:31,042
........