1
00:00:06,000 --> 00:00:07,708
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,875 --> 00:00:14,417
Ahoj. Já jsem Otík. Otík Klakson.

3
00:00:15,292 --> 00:00:16,250
Ahoj, synku.

4
00:00:16,917 --> 00:00:18,000
Otíku!

5
00:00:19,833 --> 00:00:20,667
Kristýnko!

6
00:00:22,125 --> 00:00:23,083
Vrať se!

7
00:00:32,375 --> 00:00:35,792
Devadesát osm... 99, 100!

8
00:00:36,125 --> 00:00:37,667
Pozor, už jdu!

9
00:00:38,417 --> 00:00:40,625
Otíku, Kristýnko, čas jít spát.

10
00:00:42,208 --> 00:00:44,958
Právě jsem napočítal do 100.

11
00:00:45,042 --> 00:00:47,458
Super, zítra můžeš počítat dál.

12
00:00:47,583 --> 00:00:48,917
Kde je Kristýnka?

13
00:00:49,125 --> 00:00:50,000
Útulné!

14
00:00:50,292 --> 00:00:54,208
Řekl jsem,
že v mé posteli se schovávat nemůžeš.

15
00:00:54,708 --> 00:00:55,875
Útulné.

16
00:00:58,625 --> 00:01:00,917
Někdo je tu nepříjemný.

17
00:01:01,000 --> 00:01:04,542
Ale mami, leze mi do postele celý den.

18
00:01:04,875 --> 00:01:08,583
Požádal jsem ji, ať to nedělá,
ale neposlouchá.

19
00:01:08,833 --> 00:01:10,875
Nikdy mě neposlouchá.

20
00:01:12,708 --> 00:01:15,333
Pojď zlato. Pojď do své postýlky.

21
00:01:20,500 --> 00:01:22,375
Vidíš? Stačí trpělivost.

22
00:01:23,250 --> 00:01:25,167
Jasně, mami.

23
00:01:26,333 --> 00:01:28,625
Tak jo. Dobrou noc vy dva.

24
00:01:29,333 --> 00:01:31,083
Sladké sny.

25
00:01:47,375 --> 00:01:49,792
........