1
00:00:06,006 --> 00:00:10,928
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:30,030 --> 00:00:32,115
$VĚTICE

3
00:00:32,199 --> 00:00:35,202
Je mi tak příšerná zima!

4
00:00:35,285 --> 00:00:39,206
- Ztlum to tam!
- Ztlum to sám, strážný číslo osm!

5
00:00:39,289 --> 00:00:40,541
Nenuť mě to použít!

6
00:00:40,624 --> 00:00:44,920
Och, jsi chlapák! Jen to použij!
Nemůže mi to být víc jedno!

7
00:00:45,337 --> 00:00:47,381
Můžete se oba ztišit?!

8
00:01:02,104 --> 00:01:04,481
Co vůbec při té meditaci děláš?

9
00:01:04,565 --> 00:01:06,692
Myslíš na mě?

10
00:01:06,775 --> 00:01:10,195
Myslím na nekonečnou nicotu!

11
00:01:10,696 --> 00:01:15,659
Tak klidně otevři oči.
Nic jiného tady totiž není.

12
00:01:17,286 --> 00:01:21,415
Ve své neuvěřitelné ignoranci
jsi vytvořila Zen <i>k?an</i>.

13
00:01:21,832 --> 00:01:23,208
Božínku, díky!

14
00:01:23,292 --> 00:01:26,795
Odjakživa jsem spirituálně založená.

15
00:02:00,370 --> 00:02:02,164
Jupí! Máme ho!

16
00:02:05,959 --> 00:02:08,545
Hej! Jak to, že on může odejít?

17
00:02:15,218 --> 00:02:16,053
Hm...

18
00:02:16,136 --> 00:02:17,137
POLICIE

19
00:02:49,544 --> 00:02:54,132
<i>Konnichiwa</i>, Matsuo.
Stálo mě dost úsilí dostat tě ven.

20
00:02:54,216 --> 00:02:56,593
Kdy se vrátíš do práce?

21
00:02:56,885 --> 00:03:01,098
Zničil jsi mi život!
Už jsem tě nechtěl nikdy vidět!

22
00:03:01,181 --> 00:03:04,017
Copak nevíš nic o kodexu <i>bušidó</i>?

23
00:03:04,434 --> 00:03:06,561
Jsi můj dlužník, synku.

24
00:03:08,230 --> 00:03:09,898
........