1
00:00:08,115 --> 00:00:12,912
Pánové, mám tady
milostné dopisy

2
00:00:12,995 --> 00:00:16,081
George Gannona,
únosce Charlieho Dodsona,

3
00:00:16,165 --> 00:00:21,211
s jeho milenkou, spiklenkyní
a matkou dítěte Emily Dodsonovou.

4
00:00:21,420 --> 00:00:22,713
Ukažte nám to!
Rychle!

5
00:00:22,838 --> 00:00:25,674
Dobrá. Za chvíli vám
dovolíme fotografovat.

6
00:00:25,758 --> 00:00:28,886
Ale, pánové,
musíte varovat čtenáře.

7
00:00:29,011 --> 00:00:33,474
Protože obsažené myšlenky
nejsou pro čistá srdce.

8
00:00:35,267 --> 00:00:39,063
Spiklenkyně? Prdlajs.
Nemají jediný důkaz.

9
00:00:39,146 --> 00:00:42,316
Vždyť za totéž
zatkli jejího manžela.

10
00:00:43,233 --> 00:00:47,112
Matthewovu nevinu jsem prokázal
a pro Emily udělám totéž.

11
00:00:47,655 --> 00:00:51,700
Ty dopisy mají odvést pozornost,
vyvolat rozruch.

12
00:00:54,703 --> 00:00:59,375
Emily věděla, že její muž
je nemanželský syn boháče.

13
00:01:00,042 --> 00:01:04,296
A měla vztek,
že nedostala podíl.

14
00:01:04,421 --> 00:01:07,383
Napsala to
Georgi Gannonovi.

15
00:01:07,549 --> 00:01:09,635
N-N-O-N. Tak se to píše.

16
00:01:09,718 --> 00:01:12,805
Takže hrdličky
spolu připravily únos.

17
00:01:12,888 --> 00:01:14,473
George přivedl dva zločince,

18
00:01:14,556 --> 00:01:16,809
kteří měli v Milwaukee
vyděračskou bandu.

19
00:01:16,892 --> 00:01:18,978
A, jak zde vidíte...

20
00:01:20,980 --> 00:01:24,733
Když se mělo dělit výkupné,
došlo ke sporu.

21
00:01:24,858 --> 00:01:27,236
Ušetřilo nám to výdaje za soud.
........