1
00:00:01,310 --> 00:00:02,680
Towa a Setsuna.

2
00:00:02,890 --> 00:00:07,690
Mezi námi polodémoními dvojčaty
existují dva různé světy současně.

3
00:00:08,810 --> 00:00:10,230
Člověk a démon.

4
00:00:10,520 --> 00:00:12,610
Feudální éra a současnost.

5
00:00:12,780 --> 00:00:14,150
Mír a válka.

6
00:00:14,530 --> 00:00:15,820
Radost a smutek.

7
00:00:16,280 --> 00:00:17,740
Sny a realita.

8
00:00:18,070 --> 00:00:19,490
Jeden okamžik a věčnost.

9
00:00:19,780 --> 00:00:22,490
A nakonec i láska a nenávist.

10
00:00:23,500 --> 00:00:26,250
Feudální pohádka: Polodémoní princezna.

11
00:00:26,750 --> 00:00:30,500
Půjdeme vpřed i přes překážky osudu!

12
00:00:40,020 --> 00:00:44,780
Ale, ale. Vypadáš
docela chutně, mnichu.

13
00:00:45,860 --> 00:00:46,950
Mistře?

14
00:00:46,990 --> 00:00:47,990
Je to démon?

15
00:00:48,030 --> 00:00:48,950
Držte se vzadu.

16
00:00:55,620 --> 00:00:56,960
Zatracený démone.

17
00:00:57,420 --> 00:00:59,210
Zabiju tě!

18
00:01:04,920 --> 00:01:06,470
Jen si dělám srandu.

19
00:01:08,890 --> 00:01:10,390
Mistře!

20
00:01:11,600 --> 00:01:12,640
Utečte!

21
00:01:12,810 --> 00:01:18,560
Doufám, že chutnáte dobře. Děkuji za jídlo!

22
00:01:21,480 --> 00:01:23,110
Mistře!

23
00:01:31,330 --> 00:01:37,210
Maso postrádá chuť.
Opravdu jsem chtěl toho Sanza sníst.

24
00:01:39,170 --> 00:01:41,670
Co si myslíš, duhová perlo?

25
........