1
00:00:04,734 --> 00:00:06,986
Zdál se mi jednou takový sen.

2
00:00:07,028 --> 00:00:10,406
Byl jsem v kostele
na vlastním pohřbu.

3
00:00:10,448 --> 00:00:12,491
Byly tam dvě rakve.

4
00:00:12,533 --> 00:00:14,535
Obě byly pro mě.

5
00:00:15,004 --> 00:00:17,621
V jedné rakvi
bylo mé bušící srdce,

6
00:00:17,663 --> 00:00:20,666
kolem krev a hýbající se žíly,

7
00:00:20,708 --> 00:00:23,002
ale tělo nikde.

8
00:00:23,044 --> 00:00:26,714
Vypadlo to jako
nějaké mořské stvoření.

9
00:00:26,756 --> 00:00:29,633
V druhé rakvi bylo tělo.

10
00:00:29,675 --> 00:00:32,386
Kůže, svaly,
mozek a plíce.

11
00:00:32,428 --> 00:00:33,929
Oči byly prázdné.

12
00:00:33,971 --> 00:00:36,140
Plíce se stále
snažily nadechnout.

13
00:00:36,182 --> 00:00:38,059
Jakoby…

14
00:00:38,100 --> 00:00:39,769
Tak nějak sípaly.

15
00:00:39,810 --> 00:00:43,147
Dýchající tělo bez srdce
a krve na jedné straně,

16
00:00:43,189 --> 00:00:46,275
a bijící srdce
ve futrále plným žil a krve,

17
00:00:46,317 --> 00:00:48,569
jenže bez těla,
na straně druhé.

18
00:00:48,611 --> 00:00:51,363
A kazatel řekl,

19
00:00:51,405 --> 00:00:53,032
"Musíš se modlit."

20
00:00:53,074 --> 00:00:56,410
Podíval jsem se
na obě své části a řekl,

21
00:00:56,452 --> 00:00:57,912
"Ale kdo to má být?"

22
00:00:57,953 --> 00:01:01,707
Kdo jsi? Co jsi?

23
00:01:06,587 --> 00:01:08,964
Probuď se.
........