1
00:00:05,734 --> 00:00:07,986
Zdál se mi jednou takový sen.

2
00:00:08,028 --> 00:00:11,406
Byl jsem v kostele
na vlastním pohřbu.

3
00:00:11,448 --> 00:00:13,491
Byly tam dvě rakve.

4
00:00:13,533 --> 00:00:15,535
Obě byly pro mě.

5
00:00:16,004 --> 00:00:18,621
V jedné rakvi
bylo mé bušící srdce,

6
00:00:18,663 --> 00:00:21,666
kolem krev a hýbající se žíly,

7
00:00:21,708 --> 00:00:24,002
ale tělo nikde.

8
00:00:24,044 --> 00:00:27,714
Vypadlo to jako
nějaké mořské stvoření.

9
00:00:27,756 --> 00:00:30,633
V druhé rakvi bylo tělo.

10
00:00:30,675 --> 00:00:33,386
Kůže, svaly,
mozek a plíce.

11
00:00:33,428 --> 00:00:34,929
Oči byly prázdné.

12
00:00:34,971 --> 00:00:37,140
Plíce se stále
snažily nadechnout.

13
00:00:37,182 --> 00:00:39,059
Jakoby…

14
00:00:39,100 --> 00:00:40,769
Tak nějak sípaly.

15
00:00:40,810 --> 00:00:44,147
Dýchající tělo bez srdce
a krve na jedné straně,

16
00:00:44,189 --> 00:00:47,275
a bijící srdce
ve futrále plným žil a krve,

17
00:00:47,317 --> 00:00:49,569
jenže bez těla,
na straně druhé.

18
00:00:49,611 --> 00:00:52,363
A kazatel řekl,

19
00:00:52,405 --> 00:00:54,032
"Musíš se modlit."

20
00:00:54,074 --> 00:00:57,410
Podíval jsem se
na obě své části a řekl,

21
00:00:57,452 --> 00:00:58,912
"Ale kdo to má být?"

22
00:00:58,953 --> 00:01:02,707
Kdo jsi? Co jsi?

23
00:01:07,587 --> 00:01:09,964
Probuď se.
........