2
00:00:08,509 --> 00:00:12,054
V minulých dílech:

3
00:00:12,137 --> 00:00:14,806
700 let po našem odletu
se vyčerpaly zásoby dilithia.

4
00:00:14,848 --> 00:00:16,308
Pak přišlo Vyhoření.

5
00:00:16,391 --> 00:00:19,102
Nikdo neví, jak nebo proč,
ale v jedné jediné chvíli

6
00:00:19,186 --> 00:00:21,647
přestalo veškeré dilithium reagovat.

7
00:00:21,730 --> 00:00:25,776
Všechny lodě s aktivovaným
warp jádrem explodovaly.

8
00:00:25,859 --> 00:00:29,780
Tady Vyhoření započalo.
Verubinská mlhovina.

9
00:00:29,863 --> 00:00:32,491
Ze středu té mlhoviny vychází signál.

10
00:00:32,574 --> 00:00:36,495
Zpráva je více než sto let stará.
Vyslána několik let před Vyhořením.

11
00:00:36,537 --> 00:00:39,748
Tady je doktorka Issa z lodi KSF Khi'eth...

12
00:00:39,831 --> 00:00:44,294
Trpí nemocí z ozáření.
Ty léze na čele budou od radiace.

13
00:00:44,378 --> 00:00:46,755
Uvízli jsme, ale neztrácíme naději.

14
00:00:46,839 --> 00:00:48,841
Mám tady výzkumnou loď Kelpienů,

15
00:00:48,924 --> 00:00:52,594
a kapitána, který neviděl
jiného Kelpiena, co je tady.

16
00:00:52,678 --> 00:00:54,721
Nedivil bych se, kdyby vás
to trochu rozrušilo.

17
00:00:54,763 --> 00:00:57,349
Ujišťuji vás, admirále,
že tak to není.

18
00:00:57,432 --> 00:01:02,521
Rád bych, abyste byla prvním důstojníkem,
dokud nevyberu trvalou náhradu.

19
00:01:02,563 --> 00:01:06,525
Osyrae dochází dilithium.
Discovery má sporový pohon.

20
00:01:06,608 --> 00:01:08,151
To není dobrá kombinace.

21
00:01:08,235 --> 00:01:10,988
Budete muset být za všech okolností
mimořádně opatrní.

22
00:01:14,908 --> 00:01:18,829
Právě jste si zpečetili svůj osud,
i osud Federace.

23
00:01:18,912 --> 00:01:23,333
Přísahám, že pocítíte
........