1
00:00:06,006 --> 00:00:11,011
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,012 --> 00:00:14,931
<i>V předchozích dílech jste viděli:</i>

3
00:00:15,015 --> 00:00:18,309
<i>Sedm set let po našem odletu</i>
<i>došly zásoby dilithia,</i>

4
00:00:18,393 --> 00:00:20,145
<i>pak přišel Požár.</i>

5
00:00:20,228 --> 00:00:22,731
<i>Nikdo neví, jak nebo proč se to stalo.</i>

6
00:00:22,814 --> 00:00:25,608
<i>Ale najednou bylo</i>
<i>všechno dilithium inertní.</i>

7
00:00:25,692 --> 00:00:28,361
<i>Každá loď</i>
<i>s aktivním warpovým jádrem vybuchla.</i>

8
00:00:29,696 --> 00:00:31,573
Požár začal právě tady,

9
00:00:31,656 --> 00:00:33,324
v mlhovině Verubin.

10
00:00:33,408 --> 00:00:36,161
Ze středu mlhoviny vychází signál.

11
00:00:36,244 --> 00:00:39,998
Ta zpráva je přes 100 let stará,
nahraná pár let před Požárem.

12
00:00:40,081 --> 00:00:43,251
<i>Hovoří doktorka Issová z lodi </i>KSF Khi'eth.

13
00:00:43,334 --> 00:00:45,045
Už ji ovlivňovala radiace.

14
00:00:45,128 --> 00:00:47,005
Ty stopy na čele.

15
00:00:47,088 --> 00:00:50,300
<i>…všech kanálech.</i>
<i>Uvázli jsme, ale neztrácíme naději.</i>

16
00:00:50,383 --> 00:00:52,385
<i>Kelpienská výzkumná loď</i>

17
00:00:52,469 --> 00:00:55,930
<i>a kapitán, který neviděl jiného Kelpiena,</i>
<i>co sem přišel.</i>

18
00:00:56,014 --> 00:00:58,224
<i>Chápal bych, kdybyste byl roztržitý.</i>

19
00:00:58,308 --> 00:01:00,810
Ujišťuji vás, admirále, že tomu tak není.

20
00:01:01,352 --> 00:01:06,149
Chtěl bych, abyste mým prvním důstojníkem
byla vy, dokud nenajdu trvalou náhradu.

21
00:01:06,232 --> 00:01:08,610
<i>Osyraa zoufale shání dilithium.</i>

22
00:01:08,693 --> 00:01:11,529
Discovery<i> má sporový pohon.</i>
<i>To není dobrá kombinace.</i>

23
00:01:11,613 --> 00:01:14,449
<i>Budete muset být</i>
<i>neustále mimořádně opatrní.</i>
........