1
00:00:00,366 --> 00:00:01,566
Přemýšlel jsi někdy o trénování?

2
00:00:04,870 --> 00:00:06,376
Lylo, to není tak, jak to vypadá.

3
00:00:06,431 --> 00:00:07,377
To opravdu není.

4
00:00:07,434 --> 00:00:09,736
Víš ty co? Končím.

5
00:00:09,765 --> 00:00:11,479
Vím, že jsi naštvaná,
ale já opravdu potřebuji-

6
00:00:11,536 --> 00:00:12,581
Nejsem naštvaná. Už se nevracej, prosím.

7
00:00:12,637 --> 00:00:13,938
Probudila jsem se s hrozným pocitem,

8
00:00:13,979 --> 00:00:15,237
že by jsme se neměli stěhovat do Austinu.

9
00:00:15,271 --> 00:00:16,541
Až půjdeš dnes na TMU,

10
00:00:16,583 --> 00:00:18,183
prosím tě, nijak se jim nezavazuj.

11
00:00:18,239 --> 00:00:19,488
Potřebujeme něco vědět,

12
00:00:19,489 --> 00:00:21,276
a potřebujeme to vědět teď.

13
00:00:21,336 --> 00:00:22,447
Pánové, přijímám.

14
00:00:22,487 --> 00:00:24,340
Stěhuji se.
Co tím myslíš?

15
00:00:24,344 --> 00:00:27,752
Můj táta přijal práci na TMU.

16
00:00:27,782 --> 00:00:29,555
Nepojedu do Austinu.

17
00:00:29,593 --> 00:00:31,396
Dillon jede na státní finále!

18
00:00:31,401 --> 00:00:32,455
Státní, zlato!

19
00:00:32,496 --> 00:00:33,898
Jedeme na státní finále!

20
00:00:33,960 --> 00:00:36,400
Do toho, Panteři!

21
00:00:36,403 --> 00:00:38,354
Do toho, Panteři!

22
00:00:38,358 --> 00:00:40,005
Řekl jsem, do toho, Panteři!

23
00:00:40,009 --> 00:00:42,109
Do toho, Panteři!

24
00:00:42,112 --> 00:00:43,466
Tak fajn, rozjeďte to po svém.

25
00:00:43,508 --> 00:00:45,573
........