1
00:00:40,235 --> 00:00:46,235
JE MI TO ĽÚTO

2
00:00:47,486 --> 00:00:49,152
<i>Môžeš ísť pomalšie?</i>

3
00:00:50,152 --> 00:00:51,735
<i>Hej. Prepáč.</i>

4
00:00:55,110 --> 00:00:56,985
Podáš mi fľašku s vodou?

5
00:00:57,152 --> 00:00:58,568
Hej.

6
00:01:04,777 --> 00:01:06,943
Je to poľná fľaša.

7
00:01:08,068 --> 00:01:09,777
Čo je v nej?

8
00:01:09,943 --> 00:01:11,526
Orangina.

9
00:01:14,860 --> 00:01:16,818
- Vďaka.
- Nemáš za čo.

10
00:01:16,985 --> 00:01:18,360
Nie, vďaka za toto.

11
00:01:18,526 --> 00:01:22,110
Za to, že si ma sem zobral.
Nikdy by mi to nenapadlo.

12
00:01:22,277 --> 00:01:24,860
- Je tu krásne.
- Hej.

13
00:01:26,110 --> 00:01:29,693
A tak trochu som to potreboval,
pretože priberám.

14
00:01:29,860 --> 00:01:33,526
Hej. Väčšina ľudí pred svadbou
na sebe pracuje.

15
00:01:33,693 --> 00:01:34,693
Hej.

16
00:01:34,860 --> 00:01:36,651
To som neurobil.

17
00:01:36,818 --> 00:01:41,486
Hej. Keď sa dostaneme na ten vrchol,
snaž si udržať kadenciu.

18
00:01:41,651 --> 00:01:42,735
Čo je kadencia?

19
00:01:42,902 --> 00:01:46,402
Kadencia pedálov je rytmus,
v ktorom sa pohybujú nohy.

20
00:01:46,568 --> 00:01:49,444
- Pohyb by mal byť rovnomerný.
- Dobre.

21
00:01:50,444 --> 00:01:53,235
Takže, toto ťa fakt baví.

22
00:01:53,402 --> 00:01:54,402
Bicyklovanie?

23
00:01:54,568 --> 00:01:57,651
- Hej.
- Hej. Je to... Milujem to.
........