1
00:00:07,708 --> 00:00:10,750
{\an8}PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:38,583 --> 00:00:41,250
SEDM ZMEŠKANÝCH HOVORŮ

3
00:00:44,541 --> 00:00:47,166
JSI VŮBEC V TOM LETADLE?

4
00:00:48,166 --> 00:00:55,166
JSEM V POŘÁDKU. PROMIŇ.

5
00:01:07,125 --> 00:01:08,166
Jsme tady.

6
00:01:08,750 --> 00:01:09,583
Támhle.

7
00:01:10,541 --> 00:01:12,541
Dál půjdete pěšky.

8
00:01:38,083 --> 00:01:42,875
VÍTEJTE V MARRÁKEŠI

9
00:01:52,083 --> 00:01:53,041
Přejete si?

10
00:01:54,166 --> 00:01:55,000
Ano.

11
00:01:55,500 --> 00:01:57,458
Promiňte, já…

12
00:01:58,041 --> 00:02:00,250
hledám tohle. Je to tahle adresa?

13
00:02:00,916 --> 00:02:01,916
Je to tady?

14
00:02:04,041 --> 00:02:07,041
Jmenuju se Astrid a hledám…

15
00:02:07,666 --> 00:02:08,500
Astrid?

16
00:02:12,541 --> 00:02:13,583
Ty mě nepoznáváš?

17
00:02:16,375 --> 00:02:17,208
Amelia?

18
00:02:22,333 --> 00:02:24,875
{\an8}PŮVODNÍ POŘAD NETFLIX

19
00:03:10,708 --> 00:03:13,125
Ten ptáček jí vždy dělal společnost.

20
00:03:14,333 --> 00:03:15,708
Byli nejlepší kamarádi.

21
00:03:17,041 --> 00:03:19,208
Ale v roce, kterému se říkalo…

22
00:03:19,291 --> 00:03:20,583
- Rok zajíce.
- Ano.

23
00:03:21,708 --> 00:03:23,083
…se vše změnilo.

24
00:03:23,625 --> 00:03:27,583
Když se bohyně jara Ostara
s ptáčkem jako obyčejně vrátili,

25
00:03:28,291 --> 00:03:32,250
........