1
00:02:01,251 --> 00:02:05,654
Použiju Xiong místo bratr.
Lépe to bude znít ve slovosledu.

2
00:02:15,022 --> 00:02:18,231
Vypudit démony, Ustanovit zákony,
Zvěčnit Tao.

3
00:02:23,811 --> 00:02:25,621
Je zle! Obřad už začal!

4
00:02:28,671 --> 00:02:32,021
Slušnost je vzájemná.
Nezdvořilé je neoplácet.

5
00:02:32,171 --> 00:02:35,511
Nebesa, země a příroda.
Vše je sloučené v jedno.

6
00:02:35,811 --> 00:02:38,621
Lanský klan náboženství otevřeně podporuje.

7
00:02:38,821 --> 00:02:43,901
Pochopil zásady. Objasňuje otázky.
Upevňuje přesvědčení. Pilně studuje.

8
00:02:44,239 --> 00:02:47,412
Tyto 4 zásady jsou pro všechny příkazem.

9
00:02:53,041 --> 00:02:54,652
Podle příkazu.

10
00:03:22,452 --> 00:03:24,781
(Seznam pravidel)

11
00:03:24,781 --> 00:03:28,031
Lanský klan má 3500 domácích pravidel.

12
00:03:28,033 --> 00:03:30,941
A to: Nedělej nečestné věci.

13
00:03:31,041 --> 00:03:32,722
Nepoužívej své skryté zbraně.

14
00:03:33,022 --> 00:03:34,692
Nevyužívej přijaté žáky Lanu.

15
00:03:34,792 --> 00:03:36,561
Vyhni se učení špatných osob.

16
00:03:36,561 --> 00:03:38,331
Neukrývej ostré zbraně.

17
00:03:38,431 --> 00:03:41,001
Po koupely vyměň oblečení.

18
00:03:41,001 --> 00:03:43,593
Čelenka na čele znamená sebeovládání.

19
00:03:43,793 --> 00:03:45,781
Bez dovolení nepoužívej jinou čelenku.

20
00:03:45,981 --> 00:03:47,702
Čelenku neužívej jiným způsobem.

21
00:03:48,152 --> 00:03:51,351
Nenos zvonky,korálky a nic, co zvučí.

22
00:03:51,451 --> 00:03:53,611
Na pase nenos víc,jak tři ozdoby.

23
00:03:53,612 --> 00:03:55,882
Neupravuj oblečení samostatně.

24
00:03:56,382 --> 00:03:57,262
Nemanipuluj...
........