1
00:00:53,637 --> 00:00:55,806
Tamten! Podej mi ho!

2
00:00:58,392 --> 00:00:59,893
Potřebujeme víc dřeva.

3
00:01:09,278 --> 00:01:11,029
Přineste dva další kůly!

4
00:01:14,950 --> 00:01:16,159
Můžeš mu to říct?

5
00:01:16,743 --> 00:01:17,995
Prosím.

6
00:01:18,870 --> 00:01:20,080
Musíme pomoct…

7
00:01:20,247 --> 00:01:22,916
Nesmím se do toho plést. Prosím.

8
00:01:23,000 --> 00:01:25,002
- Už nemůžu čekat.
- Prosím.

9
00:01:35,053 --> 00:01:36,179
Co tu děláš?

10
00:01:39,891 --> 00:01:41,727
Souhlasil jsi, že se rozdělíš

11
00:01:42,811 --> 00:01:43,854
o své štěstí.

12
00:01:45,814 --> 00:01:50,485
Máš zásoby masa, tuku a oleje

13
00:01:51,028 --> 00:01:53,071
přesahující potřeby vaší rodiny.

14
00:01:55,866 --> 00:01:59,995
Vyzývám tě, Ketille Plochonosý,
abys jako aspirant na post krále Islandu

15
00:02:00,245 --> 00:02:02,623
projevil vůdčí schopnosti a odvahu.

16
00:02:03,332 --> 00:02:05,876
Poděl se s námi o své štěstí.

17
00:02:06,209 --> 00:02:07,461
- Přesně tak.
- Ano.

18
00:02:07,794 --> 00:02:08,837
Neboj se, Ubbe.

19
00:02:09,504 --> 00:02:11,089
Přesně to udělám.

20
00:02:13,133 --> 00:02:14,843
Dohodneme se na spravedlivém dělení.

21
00:02:15,761 --> 00:02:18,138
Rozdělíme se spravedlivě.

22
00:02:18,555 --> 00:02:21,808
Ale musel jsem se postarat o to,
aby byla velryba zajištěná,

23
00:02:21,892 --> 00:02:24,227
aby nikdo během noci nepřišel

24
00:02:24,311 --> 00:02:27,356
a kus neukradl. To musíš chápat.

........