1
00:02:18,513 --> 00:02:22,059
Otče veškerenstva,
prosím odpusť mi mou slabost...

2
00:02:23,352 --> 00:02:26,438
a vybuduj mou budoucnost zde

3
00:02:27,606 --> 00:02:29,191
mezi bohy.

4
00:02:30,942 --> 00:02:33,528
- Lodní vesla!
- Zadržte!

5
00:02:36,365 --> 00:02:38,241
Připravit!

6
00:02:39,076 --> 00:02:40,994
A ještě jednou!

7
00:02:51,088 --> 00:02:53,840
- Vrátil se náš král!
- Vítej zpět, můj králi!

8
00:02:56,968 --> 00:03:01,223
- Tohle je vaše království?
- Ne. Mé království je mnohem větší.

9
00:03:01,932 --> 00:03:04,226
Mé království sahá
k dalekému konci této země.

10
00:03:04,476 --> 00:03:07,104
- Mé království je zde.
- Nelíbí se mi.

11
00:03:07,479 --> 00:03:09,147
A přesto je to tvůj nový domov!

12
00:03:51,606 --> 00:03:55,736
Naši válečníci odešli do Anglie
a pomstili

13
00:03:55,944 --> 00:03:58,530
smrt Ragnara Lothbroka.

14
00:03:58,780 --> 00:04:01,950
Naše Velká armáda všude zvítězila!

15
00:04:06,329 --> 00:04:10,167
Někteří vůdcové armády
se rozhodli zůstat v Anglii.

16
00:04:10,625 --> 00:04:13,837
Někteří chtěli následovat jiné sny,
jako můj bratr.

17
00:04:14,004 --> 00:04:14,921
Nebojte se.

18
00:04:15,172 --> 00:04:17,841
Halfdan se vydal objevovat
s Bjornem Železným bokem,

19
00:04:17,966 --> 00:04:19,551
co by se mu mohlo stát?

20
00:04:22,095 --> 00:04:25,766
Víte, kde je mé srdce.
Je tady u vás.

21
00:04:26,141 --> 00:04:30,020
Víte, že chci z tohoto města udělat
hlavní město Norska.

22
00:04:30,228 --> 00:04:31,646
Byl to vždy můj sen!

........