1
00:00:54,137 --> 00:00:55,514
Vrazi!

2
00:01:11,697 --> 00:01:14,491
Slyšel jsem, že byl zabit v Yorku.

3
00:01:15,284 --> 00:01:18,161
Zdá se, že Ragnarovi synové
mezi sebou válčí.

4
00:01:18,328 --> 00:01:21,623
- Heahmund byl nucen bít se s nimi.
- Žil mezi pohany.

5
00:01:21,748 --> 00:01:23,542
Myslíš, že se změnil?

6
00:01:26,503 --> 00:01:27,588
Doveď ho sem.

7
00:01:29,756 --> 00:01:31,008
Přiveďte biskupa!

8
00:01:39,182 --> 00:01:41,685
- Má paní.
- Vaše Excelence.

9
00:01:46,064 --> 00:01:47,274
Vstaňte, biskupe.

10
00:01:50,861 --> 00:01:52,070
Byl jste zajat.

11
00:01:52,571 --> 00:01:55,449
Ano, bil jsem se ve velké válce
mezi Ragnarovými syny.

12
00:01:55,991 --> 00:01:59,328
Syn Ivar Bezkostý zvítězil.

13
00:02:00,078 --> 00:02:01,163
Znám Ivara.

14
00:02:01,830 --> 00:02:06,501
Přišel sem s Ragnarem Lothbrokem.
Hrál jsem si s ním jako chlapec.

15
00:02:07,836 --> 00:02:10,255
Takže ses vrátil s těmi
poraženými syny?

16
00:02:10,682 --> 00:02:11,673
Ano.

17
00:02:12,341 --> 00:02:13,216
Proč?

18
00:02:15,802 --> 00:02:18,180
- Sire?
- Proč sem přišli?

19
00:02:24,311 --> 00:02:25,896
Nabídl jsem jim bezpečnou cestu.

20
00:02:29,941 --> 00:02:33,153
Jak snadno poblázníš lidi...

21
00:02:35,155 --> 00:02:36,323
Podívej se na nás!

22
00:02:36,782 --> 00:02:39,576
Nebojím se smrti. Přijmu ji.

23
00:02:40,160 --> 00:02:42,454
Ale je příliš brzy, aby mé dítě zemřelo.

24
........