1
00:01:15,659 --> 00:01:17,369
Co chceš?

2
00:01:17,995 --> 00:01:21,540
Chci vědět, zda nástupkyní
v království Kattegat bude žena.

3
00:01:21,915 --> 00:01:24,293
Myslíš po Ragnarově smrti?

4
00:01:26,628 --> 00:01:27,713
Ano.

5
00:01:59,077 --> 00:02:03,081
Není rozumné představovat si královu smrt.

6
00:02:04,333 --> 00:02:05,959
Přesto se tě ptám.

7
00:02:07,294 --> 00:02:09,546
Ano, viděl jsem to.

8
00:02:10,797 --> 00:02:15,093
Jednou bude Kattegatu vládnout žena.

9
00:02:16,011 --> 00:02:17,512
Budu to já?

10
00:02:40,661 --> 00:02:42,996
Znáš pravdu, ale neřekneš ji.

11
00:02:45,624 --> 00:02:47,876
Už jsem řekl dost.

12
00:02:56,176 --> 00:02:57,260
Ne.

13
00:02:58,345 --> 00:02:59,429
Ne!

14
00:03:42,431 --> 00:03:44,474
Bohové jsou tady.

15
00:03:47,477 --> 00:03:49,104
Dívají se.

16
00:05:06,681 --> 00:05:07,641
Tahej!

17
00:05:07,724 --> 00:05:10,143
-Je to legrace, Ivare?
-Z cesty!

18
00:05:10,393 --> 00:05:12,729
Dávejte pozor, ať mi nezlámete kosti!

19
00:05:13,355 --> 00:05:14,523
Z cesty!

20
00:05:17,150 --> 00:05:19,736
-Líbí se mu to.
-Ještě jednou?

21
00:05:20,111 --> 00:05:22,948
-Rychleji! Rychleji!
-Kde jsou ti malí kluci?

22
00:05:23,031 --> 00:05:24,241
Je doma!

23
00:05:24,324 --> 00:05:26,993
-Bjorne! Bjorne! Bjorne!
-Pojď sem!

24
00:05:28,870 --> 00:05:30,288
Tak se podívejme.
........