1
00:02:27,773 --> 00:02:28,815
Támhle!

2
00:02:34,863 --> 00:02:37,032
-Přineste pochodně!
-Potřebujeme světlo!

3
00:02:38,367 --> 00:02:39,451
Najděte ho!

4
00:02:42,954 --> 00:02:44,790
-Podívejte se do stodoly!
-Víc světla!

5
00:02:46,208 --> 00:02:47,292
Támhle!

6
00:02:58,762 --> 00:03:01,556
-Běžel tudy!
-Floki utekl králi Ragnare.

7
00:03:01,890 --> 00:03:03,558
-Samozřejmě.
-Tudy!

8
00:03:07,562 --> 00:03:08,647
Tak...

9
00:03:09,898 --> 00:03:10,941
ho najděte.

10
00:03:49,646 --> 00:03:52,524
KRÁLOVSTVÍ WESSEX, ANGLIE

11
00:04:07,038 --> 00:04:08,582
-Vaše Výsosti.
-Vaše Výsosti.

12
00:04:09,541 --> 00:04:13,295
Máme nečekané a naléhavé zprávy z Mercie.

13
00:04:13,462 --> 00:04:17,257
Doslechli jsme se,
že několik předních šlechticů z Mercie,

14
00:04:17,716 --> 00:04:19,426
kteří odmítají uznat naši vládu,

15
00:04:19,593 --> 00:04:22,179
povstalo ke vzpouře
proti královně Kwenthrith

16
00:04:22,929 --> 00:04:23,889
a svrhlo ji.

17
00:04:24,389 --> 00:04:25,432
Podle toho, co víme,

18
00:04:25,599 --> 00:04:28,810
byla ona a její syn Magnus
zajati a jsou vězněni v nějaké věži.

19
00:04:29,186 --> 00:04:30,145
Mezitím,

20
00:04:30,270 --> 00:04:33,940
tito vzdorující šlechticové
vytvořili vládní radu!

21
00:04:34,441 --> 00:04:37,652
Toto hrubé porušení dohody s Mercií

22
00:04:37,778 --> 00:04:40,280
nemůže být a nebude tolerováno.

23
00:04:40,489 --> 00:04:44,284
Již jsem vyzval našeho spojence,
........